Alle trafikkstasjoner er på gult nivå

Statens vegvesen melder i dag at alle trafikkstasjoner nå er tilbake på gult nivå igjen.

Det er selvsagt viktig og i alles interesse at alle retningslinjer blir fulgt, slik at både opplæring og førerprøver kan gjennomføres som planlagt, og slik at vi unngår en ny runde med nedstenging.

Gult nivå innebærer følgende:

 • Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
 • God håndhygiene.
 • Kun kandidater og sensor i kjøretøyet under prøven.
 • Klargjøring og oppsummering tilpasses.
 • Sensor og kandidat kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det.

I tillegg gjelder følgende øvrige retningslinjer

Førerprøvekandidater skal forhåndsbetale førerprøven på nett. Dette gjøres på vegvesen.no/dinside. Betalingen kan gjennomføres tidligst 48 timer før førerprøvetidspunktet.

 • –  Før førerprøven skal kandidaten vise legitimasjon, og følge sensors anvisninger om gjennomføring.
 • –  Trafikkskolen skal møte med rengjort kjøretøy. Før førerprøven gjennomføres skal kontaktflater rengjøres. Dersom kjøretøyet ikke er tilstrekkelig rengjort, vil førerprøven bli avlyst. Vurderingen skjer i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer.
 • –  Ved enkelte trafikkstasjoner kan man bli anvist til egne parkeringsplasser.
 • –  Kandidaten skal møte sensor ved kjøretøyet. Vi forholder oss til helsemyndighetenes føringer og håndhilser derfor ikke.
 • –  Kandidater som har feber eller viser tegn til luftveisplager kan bli avvist. Kandidater med allergi som gir tilsvarende symptomer, skal medbringe dokumentasjon på allergien.
 • –  For å forebygge smitte vil det inntil videre ikke være anledning til å ha med trafikklærer under førerprøven.
 • –  Klargjøring og avslutning av førerprøven kan bli holdt utenfor kjøretøyet.
 • –  Gjennomføring av sikkerhetskontroll vil tilpasses de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

Siste oppdatering kan lastes ned her: