Midlertidige tiltak i Oslo-Regionen

Økt smittespredning rundt Oslo med utspring i et mutert virus i Follo har ført til at det er innført midlertidige tiltak i de 10 østlandskommunene Oslo, Nordre Follo, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Frogn, Enebakk, Moss og Våler.

Statens vegvesen har som resultat av dette stengt trafikkstasjonene Risløkka, Drøbak, Mysen og Moss til og med 31. januar.

Se pressemelding fra Statens vegvesen her