Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 3.mai:

Positive endringer:

Hønefoss og Kongsberg er tilbake på gult smittevernnivå  på alle  praktiske føreprøver unntatt  Traktor som har oransje.

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver på Traktor (rødt smittevernsnivå) på disse 4 prøvestedene:

Risløkka, Lillestrøm, Billingstad og Drammen

MC -prøver gjennomføres på gult smittevernsnivå alle steder.

Oppsummert: 12 prøvesteder har fortsatt skjerpet smittevern på oransje nivå per 3.mai (gult på MC)

Risløkka(Oslo),  Lillestrøm, Billingstad, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Bergen, Ålesund og Steinkjer.

  • I tråd med nasjonale råd for reiseaktivitet, vil fremdeles kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kunne bli avvist til praktisk førerprøve i områder uten lokal tilknytning. Smittesituasjonen endrer seg raskt, avvisninger på kort varsel vil derfor fremdeles kunne forekomme i situasjoner hvor tidligere anmodning om lokal tilhørighet ikke er etterkommet. Tiltaket om avvisning ble innført f.o.m. 29. mars, og vil gjelde frem til det kommer nye føringer fra myndighetene.  
  • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

  • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

NB! Grunnet ferieavvikling vil det fremover oppleves en midlertidig nedgang i antall førerprøver som blir lagt ut.

Der man finner det hensiktsmessig, vil man legge ut førerprøver for flere uker samtidig. Dette vil det i så tilfelle bli gitt beskjed om lokalt.

Les mer her: