Oppdatering fra Statens vegvesen

Mange endringer denne gang. Gledelig at veteraner på oransje smittevernsnivå som Risløkka ,Billingstad, Drammen  og Bergen endelig har fått lov til å returnere til gult. Andre steder går det fra gult til oransje.

Endringer siden forrige informasjonsbrev 25.mai:

  • Bergen  til gult i alle klasser fra 31.mai
  • Risløkka til gult i alle klasser frå 31.mai
  • Gjøvik fra gult til oransje i alle klasser
  • Kristiansand og Mandal frå gult til oransje i alle klasser
  • Elverum og Hamar er fortsatt på oransje nivå, men går til gult på MC
  • Billingstad og Drammen går fra oransje til gult nivå. Drammen går fra rødt til oransje nivå  på traktorprøver.
  • Tynset og Røros har fortsatt oransje nivå, men går til rødt på traktor.

Traktorprøver:

6 prøvesteder har rødt nivå og ingen traktorprøver, disse er:

Elverum, Røros, Tynset, Hamar, Alta/Kvenvikmoen og Hammerfest

18 stasjoner har oransje smittevernsnivå for traktorprøver:

Stjørdal, Trondheim ,Orkdal, Ålesund, Mandal, Kristiansand, Skien, Larvik, Tønsberg, Drammen, Kongsberg, Hønefoss, Gjøvik, Lillestrøm, Drøbak, Mysen, Moss og Hafslund.

Følgende 17 prøvesteder har oransje nivå for klasse B -prøver:

Elverum, Røros, Tynset, Hamar, Gjøvik, Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand, Mandal, Ålesund, Orkdal, Trondheim, Stjørdal ,Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest.

For detaljer om øvrige førerkortklasser (MC og tungbil) se vedlagte info-brev.

De trafikkstasjonene som ikke er nevnt i denne oversikten er på gult smittevernsnivå.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum