Forfatter: Stig Anders Ohrvik

Trafikklærer- og faglig lederutdanning fra Statens trafikklærerskole, og har også utdanning i samfunnsvitenskap fra Høgskolen i Nord-Trøndelag og Nord universitet. Erfaring både fra private trafikkskoler og det offentlige skoleverket, og har også drevet egen trafikkskole. Begynte som trafikklærer i 1996, og har vært ansatt i Trafikkforum siden 2014. Født i 1970, gift og har tre barn.

Medlemsfordel – nettbutikk

Som medlem i Trafikkforum har du 30 % rabatt på alle lærebøker utgitt av Trafikkforum. Vi har selvfølgelig også all nødvendig rekvisita og undervisningsverktøy for trafikkskoledrift tilgjengelig i nettbutikken.

Les mer

Pers hotell – medlemsfordel

Trafikkforums medlemmer har rabatt ved opphold på Pers Hotell i Hallingdal.

Les mer

Støtter opp om føreropplæringsmodellen

Trafikklærere råder elever og foresatte til å gjennomføre opplæring ved trafikkskole tidlig, og å øve mye etterpå før førerprøven Les mer

Trafikklærer klasse B – ledig stilling

Vi søker trafikklærer for opplæring klasse B, manuelt og automat. Alna Trafikkskole en godt etablert trafikkskole, som ligger sentralt i Oslo.  Vi søker en positiv, utadvent person med godt humør og stå på vilje. Er du interessert kontakt Theo eller Mona på 22720232

Les mer

Ny struktur i sikkerhetshallene

NAF melder at innhold og struktur i sikkerhetshallene er endret fra 1. mai i samsvar med føringer fra vegdirektoratet. Les mer

E-læringskurset Rus i trafikken lansert i dag

MA-Ungdom lanserte i dag et e-læringskurs for ungdom med tema rus i trafikken. Prosjektet har fått støtte fra Samferdselsdepartementet, og er utarbeidet i samarbeid med ressurspersoner fra Trafikkforum, Statens vegvesen og Sande Trafikkskole.

Les mer

Førerløse biler stiller store krav til førerne

Redusert ulykkesrisiko blir ofte forklart med sikrere biler og bedre førerstøttesystemer. Men nylige hendelser bekrefter at det er behov for førerkompetanse også i fremtiden. Les mer

Godt mottatt på CIECA-Workshop

Den europeiske sammenslutningen for førerprøver var svært lydhøre da Trafikkforums styreleder Erik Steinbråten delte av sin erfaring med bruk av førerstøttesystemer innenfor den norske føreropplæringsmodellen på en workshop som ble arrangert i Stuttgart 22. mars. Les mer

Én eller to organisasjoner? –Mulig sammenslåing blir hovedtema på medlemsmøtet i april

Én eller to organisasjoner? –Mulig sammenslåing blir hovedtema på medlemsmøtet i april

Én eller to organisasjoner? –Mulig sammenslåing blir hovedtema på medlemsmøtet i april. Her du en mening om saken? Bli med på landsmøtet og ta aktivt del i ordvekslingen! Les mer

Førerstøtteteknologi og presis kjøreteknikk

Førerstøtteteknologi og presis kjøreteknikk

Hvilken betydning vil dagens og fremtidens førerstøttesystemer få for førerens mulighet og kompetanse til å påvirke presis kjøreteknikk gjennom egne handlinger? Hovedkonklusjonen er at føreren må ha høy kompetanse for å kunne ta over når systemene ikke gjør det de skal. Utviklingen av førerstøttesystemer og økende grad av autonomi gir derfor ikke grunn til å redusere innholdet i føreropplæringen, er konklusjonen etter en fagsamling på Golsfjellet i februar.

Les mer

Landsmøtet 2018

Landsmøtet 2018 blir gjennomført lørdag 28. april på Scandic Gardermoen.

Landsmøtet 2018 er lagt til Gardermoen, slik at det skal være enklest mulig tilgjengelig for medlemmer over hele landet. Landsmøtehelgen starter med Trafikkforum Tarmac fredag 27. april, men det er selvfølgelig mulig å delta bare på selve landsmøtet også for de som måtte ønske det. Les mer

Trafikkforum Tarmac

Asfaltkjøring på Vålerbanen

Medlemmer har gjentatte ganger etterlyst kurs i kjøring på asfaltbane etter modell av Ice Drive, senest også under Trafikkforums arrangement sammen med Continental på Våler i september. I forbindelse med landsmøtet 2018 etterkommer vi oppfordringen, med Trafikkforum Tarmac på Vålerbanen som innledning til landsmøtehelgen. Les mer

Klart for utprøving av førerløse kjøretøy

Like før jul ble «Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy» vedtatt enstemmig i Stortinget, og fra 1. januar 2018 kan det dermed gjøres unntak fra veitrafikklovens bestemmelser om fører i kjøretøyet. Ruter er tidlig ute med å undersøke hva som er mulig på kort sikt. Sjåførene i selskapet tror ikke de blir overflødige med det første, men er bekymret for rekrutteringen, skriver Fagbladet. Les mer

Bedre føreropplæring – færre drepte

Ikke siden 1947 har færre blitt drept på norske veier. Ungdom blir stadig tryggere i trafikken, mens risikoen øker for eldre bilførere, særlig for menn. Dette skyldes bedre føreropplæring, mener Trafikkforum. Les mer

Krav om disposisjonsrett over lærevogn – men fortsatt tillatt med dobbelt pedalsett

Fra 1.1.2018 blir det krav om at godkjent opplæringsinstitusjon må ha disposisjonsrett over kjøretøy godkjent som førerprøvevogn eller lærevogn i klasse B, men det blir fortsatt fritt frem å eie kjøretøy med dobbelt pedalsett som ikke er godkjent som førerprøvevogn eller lærevogn.  Les mer

Flere unge med førerkort

Bare 37 % av alle 18-åringer ervervet førerrett i klasse B i 2007, mot 47 % i 2015. Fortsatt er det et stykke igjen til 1994-nivå, hvor 59 % av alle i årskullet avla førerprøve for førerkort klasse B, men trenden med at unge utsetter førerkortet ser i alle fall ut til å ha snudd, skriver Teknisk UkebladLes mer

Føringer for gjennomføring av sikkerhetskurs på øvingsbane

Les mer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet

Trafikkforum har tatt del i arbeidet med nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet som startet opp i mars i år. Fristen for å levere merknader har nå gått ut, og den endelige utgaven av tiltaksplanen skal foreligge i februar 2018

Les mer

Baneleie NAF Øvingsbaner

Baneleien ved NAF Øvingsbaner justeres f.o.m. 1. januar 2018 til kr. 1.200,-,- pr. elev.

Les mer

Undervisningsopplegg om rus i trafikken

Godt samarbeid med MA-Ungdom

Les mer

TABS Go er live!

TABS Go er et støtteverktøy for å bistå eleven i opplæringen og legge til rette for privat mengdetrening.

Les mer

Engasjerte trafikklærere og ansvarlige trafikkskoler

Føreropplæring er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar. For Trafikkforum er det viktig å bidra til at trafikkskolene blir anerkjent for sitt bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet. Vi skal være en samfunnsaktør som blir lyttet til, og vi skal være en konstruktiv samarbeidspartner i dialog med politiske myndigheter og fagmyndigheter. I tillegg til å bidra til gode rammevilkår […]

Les mer

Føreropplæring, øvelseskjøring og mengdetrening

Gode råd til elev og ledsager

Les mer

Høring om gebyr for tunge kjøretøy

ATL og Trafikkforum har avgitt høringsuttalelse til en forskrift om lokalt gebyr for tunge biler i Oslo. Vi er imot forslaget slik det foreligger, siden det det vil gi en vesentlig høyere kostnad for å gjennomføre føreropplæring i Oslo. Vi ber derfor om at kjøretøy som brukes til trafikkopplæring unntas fra trafikkregulerende gebyrer.   Les […]

Les mer

En kime til mer samarbeid?

Trafikkforum og ATL har i det siste samarbeidet om flere store og viktige saker. Både fravær i videregående skole og tiltak mot piratvirksomhet er eksempler på store og tunge saker som organisasjonene lenge har arbeidet tett sammen om, og nylig ble det kjent at Trafikkforum og ATL forener kreftene i utvikling av et felles administrasjonsverktøy basert på Trafikkforums TSP og ATLs Nettadmin. Les mer

Føreropplæring som prosjektarbeid i vgs?

Trafikkforum og ATL var i slutten av april som kjent i møte med statssekretør Magnus Thue i Kunnskapsdepartementet for å diskutere fraværsreglene. Vi fikk der anledning til å beskrive hvorfor fraværsreglene er et problem for føreropplæringen, og fikk både anledning til å forklare at problemet er knyttet opp mot måloppnåelsen i læreplanverket og trafikksikkerhetsarbeidet, og vi fikk anledning til å presentere våre forslag til løsning på problemet. Les mer

Et godt og fremtidsrettet administrasjonssystem!

ATL og TF går sammen om TABS – et felles administrasjons- og bookingsystem for trafikkskolebransjen

Les mer

Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Trafikksikkerhetsmateriell for eldre gående

Trafikksikkerhetsmateriell for eldre gående er nå tilgjengelig

Statens vegvesen har i samarbeid med Trygg Trafikk og Pensjonistforbundet utviklet materiell som trafikksikkerhet for eldre gående. Dette materiellet er nå tilgjengelig på vegvesen.no/treff, og anbefales tatt i bruk der målgruppen samles.  Les mer

Lærerveiledning – A1

På grunn av omfattende endringer i forskrift og læreplan for to-hjuls klassene er det viktig at de nye læreplanene blir forstått og brukt på en mest mulig lik måte. Les mer

Rapport fra samkjøring MC

Les mer

Beskyttet: Bullfighter rabattavtale

Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, vennligst skriv inn passordet nedenfor:

Lærerveiledning klasse AM146

På grunn av omfattende endringer i forskrift og læreplan for to-hjuls klassene er det viktig at de nye læreplanene blir forstått og brukt på en mest mulig lik måte. Les mer

Nye tiltak mot piratvirksomhet

Vegdirektoratet planlegger å sende ut på høring et forslag om at godkjent opplæringsinstitusjon må ha disposisjonsrett over kjøretøy som skal godkjennes og registreres som lærevogn og førerprøvevogn klasse B. Les mer

– En skjønnsmessig vurdering

Bestilling av førerprøve kan skje fra bilen, men ikke under kjøretime Les mer

Bli med på landsmøte!

Landsmøtet 2017 går av stabelen i Bergen 28. – 30. april. Bli med og treff gode kolleger til sosialt samvær, diskusjoner og faglig påfyll!

Les mer

4.1.4: Hvor mange lærere må vi være?

Det viser seg både på fagsamlinger, kurs og i diskusjoner på sosiale media at det er noe usikkerhet knyttet til forståelsen av trafikkopplæringsforskriften § 11-9 punkt 4, der det heter at eleven skal reflektere over sine erfaringer og opplevelser ved å dele disse med medelever og lærere. Les mer

Midlertidig dieselforbud i Oslo – husk dokumentasjon!

Oslo kommune melder på sine nettsider at det blir iverksatt midlertidig forbud for dieseldrevne kjøretøy i Oslo fra tirsdag 17. januar 2017 klokken 06:00. Les mer

Flertall i stortinget for å justere fraværsgrensa

-Men ingen vet når Les mer

Høyre står fast på fraværsgrensa

Lite fokus på føreropplæring i nytt utkast til partiprogram

Les mer

Derfor er trafikkopplæring viktig

Flere fremhevet trafikkopplæring som en av de viktigste trafikksikkerhetstiltakene på åpen høring i stortinget tirsdag 10. januar. Føreropplæringen blir beskrevet som vellykket, mens skoleverkets rolle oppfattes som uavklart og lite konkret.  Les mer

135 drepte i 2016 – Bedre føreropplæring gir stadig større utslag

Ungdom blir stadig tryggere i trafikken, men 18-åringen fra 1986 er fortsatt overrepresentert på ulykkesstatistikken. Trafikkforum mener dette gjenspeiler betydningen av riktig føreropplæring
Les mer

Kort tid på å utarbeide nye undervisningsplaner – men tilsynet er innstilt på å utvise skjønn

«Vi ser at det er utfordrende for bransjen at endringene i form av endringsforskrift og læreplaner er publisert nær opp til det tidspunktet de skal tre i kraft.»

Les mer

Medlemskap i Norsk Bedrift

Vi gir deg ett års medlemskap i Norsk Bedrift gratis! Verdi 2 820 kroner

Les mer

Instruktørkurs klasse S i Alta

Instruktørkurs klasse S i Alta Søknadsfrist: 9. januar 2017 Obligatorisk samling: 6.-10.mars 2017

Les mer

Nå kommer læreplanene!

Den nye læreplanen for klasse B, B96 og BE som gjelder fra 1. januar 2017 er nå tilgjengelig på Statens vegvesens nettsider. Les mer

Kurs og samlinger våren 2017

Kurs og samlinger våren 2017

Les mer

Trafikkopplæringsforskriften er klar – hva med nye læreplaner?

Med tanke på forestående forskriftsendring i troff med tilhørende endring i læreplanverket fra 1. januar, har Trafikkforum bedt Vegdirektoratet avdeling Tilsyn og kontroll om tilbakemelding på hvordan de forholder seg til enkelte utfordringer knyttet til undervisningsplaner og faglig leder og undervisningspersonellets plikter. Les mer

Tema: Omdømme – Er det greit å bruke mobiltelefon og nettbrett mens eleven kjører?

Les mer

Menneske eller maskin – vil trafikklæreren bli overflødig?

-En kort smakebit fra Trafikkforum og Continentals seminar på Lillestrøm i november 2016

Les mer

ATL og Trafikkforum sammen på stortinget

Torgeir Abusdal i ATL og Stig Anders Ohrvik i Trafikkforum var i dag på stortinget for å møte Alexander Ibsen i Høyres programkomite. Hensikten med møtet var å belyse problematikken rundt fravær i videregående skole og trafikkopplæring. Les mer

«Velutdannede trafikklærere og sensorer – en forutsetning for ansvarlige førere»

CIECA-kongressen 2017 arrangeres i Trondheim 8. og 9. juni 2017, og i den forbindelse etterlyser CIECA aktuelle foredragsholdere.  Les mer

Tore Johannessen holder appell for engasjerte trafikklærere foran stortinget. Foto: Terje Moengen

Sammen er vi dynamitt!

Hele bransjen dro i samme retning, da engasjerte trafikklærere fra hele landet demonstrerte for at trafikkopplæring skal gi gyldig fravær i videregående skole fredag 21. oktober. Initiativtager Espen Stubberud hadde sørget for god oppslutning foran stortinget, og lokale markeringer fant sted mange steder i landet.

Les mer

Føreropplæring er viktig for samfunnet

«Satsingen på en føreropplæring med bedre struktur og kvalitet er et viktig bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet og for nullvisjonen. Opplæringen legger betydelig vekt på å utvikle risikoforståelse, selvinnsikt og evne til vurdering av egen adferd hos kandidatene.»

-Samferdselsdepartementets stortingsmelding om trafikksikkerhet
(Meld. St. 40 (2015 –2016))

Les mer

Høringssvar støtter ledsagerregistrering

En av de mest spennende milepælene i 2016 bortsett fra revisjonen av læreplanene gjemmer seg bak formuleringen «Enkelte mindre endringer knyttet til øvingskjøring, herunder krav om registrering av ledsager».

Vegdirektoratets forslag til endring av vegtrafikkloven §§ 26, 27 og 29 inneholder en mulighet som bransjen har bedt om i lang tid.

Trafikkforum har tatt opp spørsmålet jevnlig, som f.eks. i møte med samferdselsdepartementet i mai 2015 og i møte i vegdirektoratet i mai 2016. Vi har også referert til ønsket ved flere anledninger både før og siden, senest i vårt høringssvar 30. september, hvor vi uttalte følgende:

Dekktilbud

Avtalen mellom Trafikkforum og Dekkmann gir deg meget gode betingelser på dekk og felg. Nå får du 51% på alle Continental vinterdekk; testvinnere i MOTOR 2016 på både pigg og piggfritt! I tillegg får medlemmer av Trafikkforum 25% på dekkhotell og 10% på all øvrig service. Kontakt oss idag, finn din forhandler på dekkmann.no Les mer

Øvelseskjøring eller mengdetrening?

«Hensikten med mengdetrening er ikke at foresatte skal lære sine håpefulle riktig adferd, men derimot at de håpefulle får anledning til å øve mye på det de allerede har lært.»

Les mer

Stortingsmelding om trafikksikkerhet

Samferdselsdepartementet

Les mer

Hvorfor ikke kjøretimer på kveldstid?

I forbindelse med de nye fraværsgrensene i videregående skole har det gjentatte ganger blitt sagt at trafikkskolene må tilpasse seg de nye fraværsreglene ved å tilby kjøretimer på kveldstid.

Vi mener at dette er et utsagn som bygger på kunnskapsløshet, og vil derfor prøve å korrigere bildet.  Les mer

Skolestart 2016 – en helt ny virkelighet?

«Husk at det er trafikkskolen som selv bestemmer når det er anledning til å ha kjøretimer ved trafikkskolen, og det er også trafikkskolen som selv fastsetter prisen på kjøretimer, både med hensyn til normal pris og med hensyn til tillegg utenom normal arbeidstid.»

Les mer

Beskyttet: Akros Inkasso

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Les mer

Vil ha flere 16-åringer til trafikkskolene

-Viktig å begynne med trafikkopplæring tidlig for å unngå mye fravær på kort tid, sier Stig Anders Ohrvik, daglig leder i Trafikkforum. Primært mener trafikkskoleorganisasjonen at trafikkopplæring burde vært unntatt fra fraværsreglene. 
Les mer

Færre ungdomsulykker som følge av mer refleksjon i føreropplæringen

Flest drepte på sommeren er over 45 år

Færre ungdomsulykker som følge av mer refleksjon i føreropplæringen, mener Trafikkforum.
Les mer

Vegdirektoratet åpner for krav om ledsagerregistrering

Trafikkforum har en rekke ganger tatt til orde for å innføre krav om registrering av ledsagere som tiltak mot piratvirksomhet i bransjen. Nå åpner vegdirektoratet for muligheten.

Les mer

Konstruktiv læreplansamling på Skedsmokorset

Store mengder fagfolk var tirsdag samlet i Trafikkforums lokaler for å diskutere endringsforslaget for trafikkopplæringsforskriften med tilhørende læreplaner som er ute på høring. Les mer

Fraværsgrense med begrenset mulighet for skjønn

Markeringsbehov mer enn reell uenighet mellom Giske og Røe Isaksen Les mer

Frem og tilbake er like langt – om fraværsgrenser i vgs

Regjeringen bør nå utarbeide et regelverk som blir fleksibelt, som åpner for skjønn og som gir gyldig fravær ved trafikkopplæring.
Les mer

Tiltak mot juks på førerprøven

Konstruktivt møte i vegdirektoratet Les mer

Nye krav til føreropplæring

Gode holdninger bak rattet bidrar til færre drepte og hardt skadde. Vegdirektoratet har nå sendt et forslag til forbedret føreropplæring på høring.


– En viktig del av føreropplæringen handler om å skape risikoforståelse, selvinnsikt, og evne til vurdering av egen adferd hos nye sjåfører. Undersøkelser gjennomført av Transportøkonomisk institutt, viser en positiv utvikling hos unge førere både når det gjelder holdninger, og innblanding i ulykker etter at dagens modell ble innført i 2005, sier Bente Skjetne, avdelingsdirektør for Trafikantseksjonen i Vegdirektoratet.
Nå ønsker Vegdirektoratet å styrke opplæringen ytterligere.
– Vi ønsker å legge opp til at elevene skal bruke noe tid på føreropplæringen. På den måten får elevene anledning til å reflektere over det de lærer underveis, samtidig som de får mulighet til omfattende øvingskjøring. Vi vet at dette bidrar til redusert ulykkesrisiko. Grunntankene i dagens opplæring med trinnvis progresjon og obligatoriske tema som for eksempel sikkerhetskurs på bane og på veg, skal videreføres, sier Skjetne.

Les mer

Inntil 1 år karantene ved juks på førerprøven

Etter at det den siste tiden har blitt kjent flere tilfeller av forsøk på juks ved førerprøven, sender vegdirektoratet i dag ut på høring en lovendring som tar sikte på å ilegge kandidater som blir tatt for forsøk på juks en karantene på inntil ett år. Les mer

Påmelding her

Presis kjøreteknikk Gol, 28. oktober 2016

Les mer

Kurs i tunnel og tunnelsikkerhet

Trafikkforum inviterer til kurs i tunnel og tunnelsikkerhet på Skedsmokorset 1. juni. Kurset tar sikte på å klargjøre for hva som er hensikten, og hva som er kravet til innhold og praksis. Les mer

Nye læreplaner fra 2017

Helt i tråd med Trafikkforums syn er det nå bestemt at reviderte læreplaner planlegges iverksatt først fra 1.1.2017.  Les mer

Påmelding her

Kurs: Fra bane til vei Sted: Kristiansund Tid: 28. april kl 17:00 – 21:00

Les mer

Stor interesse for nyttig kurs

Bergen, Trondheim, Ålesund, Gol… Tore Johannessen får en travel vår med kurset Fra bane til vei.

 

Les mer

Slutt på delt MC-prøve

Vegdirektoratet bekrefter tirsdag kveld at de i samråd med samferdselsdepartementet har besluttet å reversere forsøksordningen med delt MC-prøve.

Les mer

VÅR bransjeorganisasjon

«Alt som skjer i og rundt Trafikkforum er bra, fordi det holder organisasjonen levende.»

Les mer

Fri flyt av varer, tjenester og …-trafikklærere?

Det var kommet inn 33 høringssvar da høringsfristen på Kunnskapsdepartementets lovforslag gikk ut ved midnatt.
Les mer

Statens vegvesen oppretter krimenhet

Ulovlige trafikkskoler og juks ved teoriprøve er to av oppgavene som vil ligge i ansvarsområdet til den nye krimenheten. Les mer

Statens vegvesen lanserer ny kanal for nyhetsformidling

Den nye kanalen vegnett.no er opprettet med tanke på eksterne brukere som vil ha faglig relevant informasjon fra vegvesenet. Les mer

Også førerløse biler må ha førere

Flere produsenter innser at førerløse biler er lenger unna realisering enn antatt, etter forsøk med selvkjørende biler i California. Les mer

Nye samarbeidspartnere gir økt satsing på TSP

Siden Trafikkforum og Intutor lanserte Trafikkskoleportalen i 2014, har bransjens enkleste administrasjonsverktøy vært en suksess. Suksessen utvides nå ved at Lime Green Digital AS overtar drift og utvikling av TSP fra Intutor. Les mer

Trafikkskoleportalen

Bransjens enkleste administrasjonsprogram Les mer

En grønn vei til en grønn fremtid

Veiens plass i en grønn fremtid, veiens plass i storbyen og bilen i morgendagens samfunn. Dette er tema som blir tatt opp når Opplysningsrådet for veitrafikken arrangerer bil og veikonferansen 2016. Les mer

Avtale om elektronisk kjørebok

Trafikkforum har inngått avtale med ABAX, som er Norges største leverandør av elektroniske kjørebøker Les mer

Dekkavtale med Dekkmann

Meget gode betingelser på kjøp av dekk og felg, dekkhotell og ikke minst fagkompetanse. Les mer

Trafikksikkerhetskonferansen Trafikant 3.0

MA og MA-Ungdom inviterer til trafikksikkerhetskonferanse 18. februar. Les mer

Fagseminar om alkolås

På bakgrunn av stortingets vedtak om alkolås i buss og taxi vil stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan orientere om retningslinjer og bakgrunn for vedtaket. Les mer

Ny samarbeidsavtale inngått med Dekkmann

Trafikkforum har startet 2016 med å inngå en svært fordelaktig totalavtale med Dekkmann Les mer

125 drept i trafikken i 2015

Laveste antall drepte i trafikken siden 1950, men fortsatt mye å hente på føreradferd. Les mer

Tunnelkjøring på førerprøven

-Men ingen skjerping av kravene i læreplanen Les mer

Firmabilbeskatning – strengere krav til dokumentasjon i 2016

Krav til elektronisk kjørebok for å oppnå lav sats Les mer

Beskyttet: Dokumenter og protokoller

Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, vennligst skriv inn passordet nedenfor:

Statusrapport om trafikksikkerhet

Verdens helseorganisasjon (WHO)

Les mer

Hvorfor færre blir drept og hardt skadd i trafikken

Transportøkonomisk institutt

Les mer

10 fakta om trafikksikkerhet

Verdens helseorganisasjon

Les mer

Drivstoffavtale med Esso

Trafikkforums medlemmer har rabatt på bensin og diesel fra Esso. Les mer

Verifone betalingsterminaler

Betalingsterminaler.png

Avtale med OfficeLink om leveranse av Verifone betalingsterminaler Les mer

Advokat med Langseth advokatfirma – medlemsfordel

Langseth advokatfirma DA er Trafikkforums juridiske samarbeidspartner

Les mer

Erik Steinbråten

Erik Steinbråten 91190111 erik@hto.no

Les mer

Purring og inkasso

Svea finans tilbyr våre medlemmer purreservice, inkasso og overvåking ved mislighold. Les mer

Siv Olaussen

Siv Olaussen 908 65 213 post@sandetrafikkskole.no

Les mer

Oversiktlig og forutsigbart bilhold

Dinfirmabil.no er en komplett og oversiktlig firmabilløsning som ikke krever egenkapital. Det eneste du trenger utenom er forsikring og drivstoff. Les mer

Vegtrafikkulykker 1970 – 2011

Statistisk sentralbyrå

Les mer

Nøkkeltall 1939 – 2011

Våre veger

Les mer

Ulykkesstatistikk

Trygg trafikk

Les mer

Vegtrafikkulykker

Statistisk sentralbyrå

Les mer

Landsmøte og medlemstur til København

Hva betyr nye læreplaner for din undervisning? Seminar med Rolf Robertsen på Crown Seaways. Bli med på landsmøtet og medlemsturen! Les mer

Fra bane til vei – Nytt kurstilbud i 2016!

En naturlig videreføring fra sikkerhetskurs bane til sikkerhetskurs vei Les mer

Trafikkforum ICE DRIVE

Vi har igjen gleden av å invitere til Trafikkforum ICE DRIVE. Tema er egenutvikling av kjøreferdighet og forståelse for kjøredynamikk. Samtidig som vi skal ha sikkerheten i høysetet vil vi legge til rette for mye moro, og siste del av kurset vil bli lagt opp med frikjøring. Les mer

Delt MC-prøve – intet nytt under solen?

Ingen store overraskelser da organisasjonene møtte vegdirektoratet for å dele erfaringer fra sesongen Les mer

Ny forsikringsavtale for medlemmer i Trafikkforum

Fordelaktige avtaler på forsikring, både for bedriften og for de ansatte Les mer

Fortsatt forbedring i fremtidig føreropplæring

Nærmere 370 bransjefolk deltok da den nasjonale føreropplæringskonferansen ble arrangert for femte gang. Les mer

Evaluering av delt MC-prøve

Som en del av evalueringen av delt MC-prøve ønsker vegdirektoratet bruker- og bransjeorganisasjonenes erfaringer. Les mer

Trafikklærerrollen mot 2035

Hva skjer med trafikklæreren etter hvert som førerstøttesystemene utvikler seg? Blir trafikklæreren overflødig? Dette var spørsmål som ble berørt da bransjeorganisasjonene, høyskolemiljøene og vegdirektoratet møttes på Lillestrøm torsdag 5. november. Les mer

Ny øvingsbane åpnet på Lånke

-Lånkebanen blir flaggskipet blant NAFs øvingsbaner, sier
Jonn Eilert Rovelstad i NAF Trafikkopplæring Les mer

Bestilling av bane fra Trafikkskoleportalen

TSP fullintegrert med NAF LapBook Les mer

Tiltak mot piratvirksomhet

Er piratvirksomhet mer akseptabelt enn skatteunndragelse i godkjente trafikkskoler? Trafikkforum har rettet en formell henvendelse til skattedirektoratet og vegdirektoratet med oppfordring om å innføre klarere krav til ledsager ved privat øvelseskjøring Les mer

Strengere regler for fravær i videregående skole

Trafikkopplæring må anses som grunnleggende allmennkunnskap, og må derfor ikke føres som fravær, mener Trafikkforum Les mer

Strengere regler for fravær i videregående skole

Trafikkopplæring må anses som grunnleggende allmennkunnskap, og må derfor ikke føres som fravær, mener Trafikkforum Les mer

Ledige stillinger i Statens vegvesen

Her finner du ledige stillinger hos Statens vegvesen. Trykk på linken: TRYKK HER

Les mer

Ledige stillinger ved Nord universitet

Her finner du ledige stillinger hos Statens vegvesen. Trykk på linken: TRYKK HER  

Les mer

Hvordan bli trafikklærer?

Hvordan bli trafikklærer?

Les mer

Trafikklærer, høgskolekandidatstudium

Bli trafikklærer ved Nord universitet studiested Stjørdal –

Les mer

Trafikklærerstudiet ved Oslo Met

Bli trafikklærer ved Oslo Met studiested Kjeller

Les mer

Studier ved Nord universitet studiested Stjørdal

Videreutdanning og spesialutdanning i trafikkrelaterte fag, bl.a: Bachelor i trafikkpedagogikk Faglig leder Trafikklærer tunge kjøretøy Instruktør i utrykningskjøring Spesialutdanning klasse A Spesialutdanning klasse S Spesialutdanning klasse T

Les mer

Instruktør klasse S ved UiT/Norges arktiske universitet

Les mer

Tegn og symptom ved Politihøgskolen

– Har du behov for å kunne fastslå om personer er påvirket av rusmidler? For å øke kompetansen i å identifisere misbruk av narkotika og andre rusmidler, tilbyr Politihøgskolen nettstudiet Tegn og symptom. –

Les mer

Pressemeldinger

Les mer

Ledige stillinger fra NAV

Her finner du ledige stillinger fra NAV Trykk på linken: TRYKK HER

Les mer

Styret og administrasjonen

Nøkkelpersoner

Les mer

Vellykket landsmøte i Fredrikstad

Trafikkforums landsmøte 2015 gikk av stabelen i Fredrikstad 24. og 25. april.  Les mer

Samfunnsoppdraget

Norske trafikkskoler er tildelt et betydelig samfunnsansvar. På vegne av storsamfunnet skal vi ivareta en føreropplæring som bidrar til nullvisjonen, en visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken. Og det virker. Norge er best i verden på trafikksikkerhet. Og det som skiller oss fra andre land er føreropplæringen. Andre land har både sikrere […]

Les mer

Historien

«Trafikkforum har i dag som oppgave å organisere medlemsmassen og å legge til rette for kompetanseutvikling, i tillegg til å holde kontakt med myndigheter og å delta i tverrfaglig samarbeid med andre aktører innenfor fagfeltet trafikksikkerhet.»

Les mer

Puls Trafikkskole

Les mer

Tiltak mot MC- og mopedulykker

Statens vegvesen og NMCU med ny motorsykkel- og mopedstrategi Les mer

Norges første kjøreskole med alkolås i alle biler

I slutten av januar 2015 ble alkolås nr. 8 montert i bil nr. 8 hos Sande Trafikkskole. Dermed er daglig leder Eirik Olaussen og hans trafikkskole den første i landet som har alkolås installert i samtlige av sine biler. Les mer

1-2-3 Opplæring

Les mer

A+ Trafikkskole

Les mer

A1 Trafikkskole

Les mer

A1 Tronds Trafikkskole

Les mer

AB Trafikkskole

Les mer

AB Trafikksenter

Les mer

Abc Trafikkskole

Les mer

Abc Trafikkskole

Les mer

Abc Trafikkskole

Les mer

ABE Trafikkskole

Les mer

Aktiv Trafikkskole

Les mer

Alfa Trafikkskole

Les mer

Alfa Trafikkskole

Les mer

Alna Trafikkskole

Les mer

Anders Masseng Sylte

Les mer

Andselv Trafikkskole

http://www.andselvtrafikkskole.no/

Les mer

Annas Trafikkskole

Les mer

Arnfinn Loe skole

Les mer

Asgeir Løge trafikkskole

Les mer

Aspenes Trafikkskole

Les mer

Autoteam Trafikkskole

Les mer

Bakken Trafikkskole

Les mer

BE Trafikkskole

Les mer

BE Driver Trafikkskole

Les mer

Bedre Trafikkskole

Les mer

Bentz Trafikkskole

Les mer

Best Trafikkskole

Les mer

Bittens Trafikkskole

Les mer

Blindern Trafikkskole

Les mer

Blink Trafikkskole

Les mer

Bondhus Trafikkskule

Les mer

Bråstopp Trafikkskole

Les mer

BTM Trafikkskule

Les mer

Byens Trafikkskole

Les mer

Bærum Trafikkskole

Les mer

Bø Trafikkopplæring

Les mer

Carsten Ruus Trafikkskole

Les mer

Centrum Trafikkskole

Les mer

Den Trafikkskolen

Les mer

Din Trafikkskole

Les mer

Drive Time Trafikkskole

Les mer

Drive Trafikkskole

Les mer

Drive Trafikkskule

Les mer

Edvins Trafikkskole

Les mer

Edvardsen Trafikkopplæring

Les mer

Edvardsen Trafikkskole

Les mer

Eggen Trafikkskole

Les mer

Eians Trafikkskole

Les mer

Eidsvoll Trafikkskole

Les mer

Eikeland Trafikkskole

Les mer

Eiker trafikkskole

Les mer

Elevens Trafikkskole

Les mer

Elverum Trafikkopplæring

Les mer

Einars Trafikkskole

Les mer

Ener´n Trafikkskole

Les mer

Evje Trafikkskole

Les mer

Fjord Trafikkskole

Les mer

Flekkerøy Trafikkskole

Les mer

Follo Trafikkteam

Les mer

Fredrikstad Trafikkskole

Les mer

Frisk Trafikkopplæring

Les mer

Førerkort Experten

Les mer

Førerkort Expressen

Les mer

Førerkortsenteret

Les mer

G. Haugsgjerd Trafikkskole

Les mer

Førerkortagenten

Les mer

Get it Trafikkskole

Les mer

Gira Trafikkskole

Les mer

Golins Trafikkskole

Les mer

Grys Trafikkskole

Les mer

Gulbil.no

Les mer

Hadeland Trafikkskole

Les mer

Hallingdal Trafikkopplæring

Les mer

Halvors Trafikkskole

Les mer

Halaas Trafikkskole

Les mer

Hamar Trafikkskole

Les mer

Hammerfest Trafikkskole

Les mer

Hans Otto Jensen Trafikkopplæring

Les mer

Hanstad Trafikkskole

Les mer

Hatlestad Trafikkskole

Les mer

Husnes Trafikkskule

Les mer

Hofslundsengen Trafikkskole

Les mer

Hønsen Sjåførskole

Les mer

Høvåg Trafikkskole

Les mer

Høy Puls Trafikkskole

Les mer

Ingeborgs Trafikkskole

Les mer

Innerdal aut. Trafikkskole

Les mer

Invia

Les mer

iSving

Les mer

Johansen Trafikkskole

Les mer

Jon Olsen Trafikkskole

Les mer

JR Trafikkskole

Les mer

Kardangen Trafikkskole

Les mer

Karlsen Trafikkskole

Les mer

Karlsen Sjåførskole

Les mer

Kim Trafikkskole

Les mer

Kjelsås Trafikkskole

Les mer

Klart Du Kan Trafikkskole

Les mer

Kongsberg Trafikkskole

Les mer

Kongsvinger og Smedtorp Trafikkskole

Les mer

Langvatn Trafikkskule

Les mer

LB Trafikkskole

Les mer

LEARN

Les mer

Lena & Centrum Trafikkskole

Les mer

Leif Erik Svensen Trafikkskole

Les mer

Lippert Aut. Trafikkskole AS

Les mer

Lister Trafikkskole

Les mer

Lode Trafikkskole

Les mer

Lofoten Trafikkskolesenter

Les mer

Lofthus Kjøreskole

Les mer

Lydersenkurs

Les mer

Lærer´n Bil & Mc

Les mer

Majorstuen Trafikkskole

Les mer

Marianne Trafikkskole

Les mer

Marits Trafikkskole

Les mer

Max Trafikkskole

Les mer

MB Trafikkskole

Les mer

Mellembakken Trafikkskole

Les mer

Marnar Trafikkskole

Les mer

Modum Trafikkskole

Les mer

Moe Ryste Trafikkskule

Les mer

Mr. TraffiQ Trafikkskole

Les mer

NB Trafikkskole

Les mer

Lister Trafikkskole

Les mer

Metro Trafikkskole

Les mer

Nord Troms Trafikkskolesenter

Les mer

Nordlysbyen Trafikkskole

Les mer

Norvest Trafikkskole

Les mer

Notodden Trafikkskole

Les mer

Odd Jensen Trafikkskole

Les mer

Odal Trafikkskole

Les mer

Olavs Trafikkskole

Les mer

Oles Trafikkskule

Les mer

Oppegård Trafikkskole

Les mer

Orkland Trafikkskole

Les mer

Oslolappen Aut. Trafikkskole

Les mer

Oslo Trafikkskole

Les mer

Pole Position Trafikkskole

Les mer

Positiv Trafikkskole

Les mer

PS Trafikkskole

Les mer

Randesund Trafikkskole

Les mer

Reer & Horten Trafikkskole

Les mer

Riseberg MC

Les mer

RMB Trafikkskole

Les mer

Roberts Trafikkskole

Les mer

Rolfs Trafikkskole

Les mer

RoMa Trafikkskole

Les mer

Rose Trafikkskole

Les mer

Rødsjø Trafikkskole

Les mer

Røyken & Hurum Trafikkskole

Les mer

Safety Trafikkskole

Les mer

Salberg Kjøreskole

Les mer

Sande Trafikkskole

Les mer

Sem Trafikkskole

Les mer

Sentrum Trafikkskole

Les mer

SG Trafikkskole

Les mer

S.I.K.T. trafikkskole

Les mer

Smart Trafikkskole

Les mer

Smil Trafikkskole

Les mer

Solberg Trafikkskole

Les mer

Sonjas Trafikkskole

Les mer

Sletto Trafikkskole

Les mer

SOL Trafikkskole

Les mer

Start Trafikkskule

Les mer

Storo Trafikkskole

Les mer