Slutt på delt MC-prøve

Vegdirektoratet bekrefter tirsdag kveld at de i samråd med samferdselsdepartementet har besluttet å reversere forsøksordningen med delt MC-prøve.

Praktisk førerprøve på MC blir dermed fra sesongstart 2016 igjen gjennomført som en helhetlig prøve. En vesentlig årsak til at forsøksordningen blir avsluttet, er at samferdselsdepartementets forutsetninger for å videreføre ordningen ikke er oppfylt. Samferdselsdepartementet hadde forutsatt at ferdighetsprøven og den trafikale prøven skulle være mulig å avlegge på samme dag for alle kandidater som ønsket det, noe trafikkstasjonene ikke har vært i stand til å følge opp.

Vegdirektoratet har ment at forsøksordningen har vært vellykket, og har så sent som 2. desember i fjor ønsket å videreføre ordningen. Tilbakemeldinger fra trafikkskolene vitner imidlertid om at bransjen har opplevd det annerledes, noe som blant annet kommer frem i Trafikkforums evalueringsrapport.

Bikeport.no omtalte saken allerede på lørdag, etter at ryktene da hadde gått på sosiale medier siden fredag. Det har imidlertid ikke lyktes å få dette bekreftet før nå i kveld, da vegdirektoratet sendte ut dette brevet.

Vegdirektoratet har satt i gang arbeidet med å gjøre nødvendige tilpasninger i de systemene som brukes for å bestille førerprøver, slik at dette skal være klart i begynnelsen av mars. Det vil ikke være behov for overgangsordninger. Beståtte ferdighetsprøver fra 2015 har uansett ikke gyldighet i 2016, så kandidater uten bestått prøve fra 2015 avlegger full praktisk prøve i 2016.

Delt MC-prøve har vært et stridstema helt siden ideen ble lansert. Her er tidligere omtaler av ordningen på trafikkforum.no: