Vil ha flere 16-åringer til trafikkskolene

-Viktig å begynne med trafikkopplæring tidlig for å unngå mye fravær på kort tid, sier Stig Anders Ohrvik, daglig leder i Trafikkforum. Primært mener trafikkskoleorganisasjonen at trafikkopplæring burde vært unntatt fra fraværsreglene. 

-Mange arbeidsgivere forventer at en jobbsøker har førerkort. Å ha førerkort er i dag nærmest en del av allmennutdannelsen, så det er betenkelig at for eksempel politisk arbeid er fritatt fra fraværsregelen, mens trafikkopplæring ikke er det.

Mens Elevorganisasjonen har kjempet mot den nye fraværsregelen som trer i kraft fra skolestart, har Trafikkforum argumentert for at trafikkopplæring ihvertfall bør være ett av de legitime unntakene.

-Vi er helt avhengig av at trafikkundervisningen foregår på dagtid på hverdager. En ting er at prisen på trafikkopplæringen ville blitt mye høyere dersom vi skulle lagt inn kvelds- og helgetillegg for trafikklærerne, men det viktigste poenget for oss, er at eleven skal lære å kjøre i normal trafikk. Da må vi faktisk gjennomføre undervisningen på dagtid på hverdager.

Nå som det blir innført nasjonal fraværsgrense fra høsten av, kan det derfor være vanskelig å få gjennomført trafikkopplæringen på kort tid uten å få for mye fravær fra skolen. Løsningen er altså å starte tidligere, og ikke minst å gjennomføre mer av opplæringen tidlig.

-Mange er allerede flinke til å ta kontakt med en trafikkskole tidlig for å lære det aller mest grunnleggende før de begynner å øvelseskjøre hjemme. Men ofte kommer de ikke tilbake til trafikkskolen før det nærmer seg 18-årsdagen, og da skal det gjerne skje mye på kort tid. Det er ikke det beste utgangspunktet for god læring, og det er heller ikke det beste utgangspunktet for god mengdetrening. I tillegg vil det å gjennomføre mesteparten av trafikkopplæringen i en kort periode like før 18-årsdagen føre til mye fravær på kort tid.

Øvelseskjøring og mengdetrening

Manglende førerdyktighet er en vesentlig faktor ved ungdomsulykker. Statens vegvesen oppfordrer derfor til mengdetrening, dvs at den som skal lære å kjøre øvelseskjører mye hjemme på det som er lært på trafikkskolen.

-Alle som har drevet med idrett, musikk eller andre aktiviteter hvor man skal prestere vet at det er viktig å øve mye for å forbedre ferdighetene. Det er også dette som er den viktigste årsaken til at det er vanlig med hjemmelekser. Elevene lærer på skolen, og øver på det de har lært hjemme. Det er derfor viktig at eleven allerede har lært det det skal øves på, og behersker det det skal øves på ganske bra. Det er det som kalles mengdetrening.Det er mye å tjene på god mengdetrening, både med tanke på kostnader og med tanke på resultatet. Men da er det viktig å oppsøke trafikkskolen tidlig, slik at trafikkskolen er med i hele opplæringsforløpet. God og effektiv øving tar utgangspunkt i å lære først og å øve etterpå. Ved privat øvelseskjøring er det dessverre en utbredt praksis at man øver først og lærer etterpå.

Hvordan øvelseskjøre effektivt

 • Kom tidlig til trafikkskolen. Det er lov til å øvelseskjøre på bil fra eleven er 16 år, så sant eleven har gjennomført trafikalt grunnkurs.
 • Lær på trafikkskolen, øv hjemme. Øvingen er mest effektiv når eleven selv vet hva som skal øves på.
 • Ledsageren er ikke lærer. Ledsageren skal være med for å ivareta sikkerheten, passe på at alt foregår i trygge omgivelser og selvfølgelig at alt foregår lovlig. Det er eleven som skal vite hva som skal øves på, ut fra det eleven har lært på trafikkskolen.
 • Gjennomfør mest mulig av opplæringen tidlig. Jo mer eleven kan, jo mer er det mulig å øve effektivt på, for å bli enda tryggere i trafikken. Det er når all formell opplæring er gjennomført at det blir virkelig høy kvalitet på mengdetreningen.

Fordeler med å starte opplæringen tidlig

 • Eleven blir mye tryggere i trafikken, fordi grunnleggende rutiner er innarbeidet
 • Eleven blir flinkere til å ta selvstendige og gode beslutninger med lav risiko
 • Fravær fra skole blir fordelt over lengre tid
 • Kostnadene blir fordelt over lenger tid
 • Kvaliteten på mengdetrening og øvelseskjøring hjemme blir mye bedre

Forslag til plan for trafikkopplæring klasse B

Ideelt sett er det elevens utvikling; elevens ansvarsforståelse, modenhet og ferdigheter som bør bestemme progresjonen i opplæringen. Hvis eleven er klar for det, vil det være en fordel å gjennomføre mest mulig av opplæringen tidlig.

Hvis det er ønskelig å fordele kostnadene over tid, kan imidlertid følgende eksempel være en god plan:

 • 15 år: Trafikalt grunnkurs
 • 16 år: Kjøretimer trinn 2 (Grunnleggende kjøreferdigheter), øving hjemme
 • 16,5 år: Kjøretimer trinn 3 (Grunnleggende trafikale ferdigheter), øving hjemme
 • 17 år: Sikkerhetskurs på bane, sikkerhetskurs på vei, øving hjemme.
 • 17,5 år: Avlegge teorieksamen på trafikkstasjonen. Øving hjemme. Avsluttende timer på trafikkskole
 • 18 år: Praktisk førerprøve
Publisert 20.07.2016