Derfor er trafikkopplæring viktig

Flere fremhevet trafikkopplæring som en av de viktigste trafikksikkerhetstiltakene på åpen høring i stortinget tirsdag 10. januar. Føreropplæringen blir beskrevet som vellykket, mens skoleverkets rolle oppfattes som uavklart og lite konkret. 

Både NAF og Trygg Trafikk var blant toneangivende aktører som i likhet med Trafikkforum og ATL etterlyste konkrete forpliktelser i det offentlige skoleverket. Mens nullvisjonen er implementert i den formelle føreropplæringen ved trafikkskolene gjennom forskrift og læreplanverk, er krav til måloppnåelse i offentlig skole upresis og lite forpliktende. Trafikkforum fokuserte blant annet på at trafikkopplæring ikke er en privatsak men et samfunnsansvar, og at elever i videregående skole derfor må ha anledning til å ta del i formell føreropplæring.

Blant andre gode innlegg var også Haakon Olsen som representant for vår samarbeidspartner på Dräger alkolås, og Rikke Moe Veie fra Nord universitet. Nord universitet etterlyser forskning på trafikkopplæring, noe som er en svært viktig problemstilling. I bransjen er det lett å overse betydningen av dette, men selv om vi vet at føreropplæring virker, er det nødvendig å kunne påvise dette empirisk. Både for å begrunne behovet for omfattende føreropplæring, og ikke minst for å kunne fortsette å forbedre og videreutvikle det som virker best. Nord universitet tar derfor til orde for etablering av et nasjonalt kompetansesenter for trafikksikkerhet, som bør ta utgangspunkt i de ulike kompetansemiljøene som allerede finnes.

Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk påpekte i sin kommentar at det kan være litt for lettvint å forlate en god praksis uten å ha gjennomført en god evaluering, og støttet på den måten tanken bak et slikt kompetansesenter, selv om Trygg Trafikk samtidig ønsket seg en tydeligere beskrivelse av prosjektet enn hva som for øyeblikket ligger i det foreliggende representantforslaget.

Noen av oss er kjent med planene om nasjonalt kompetansesenter fra tidligere, og det kan være på sin plass å presisere at arbeidet med et nasjonalt kompetansesenter fremstår som mye bedre fundert i kompetansemiljøene i Midt-Norge, enn hva som fremgår av representantforslaget.

skjermbilde-2017-01-12-kl-12-46-43
Trafikkforums innlegg på høringen

Trafikkforums merknader til stortingsmeldingen kan du lese her ved å klikke her.

Hele høringen er tilgjengelig via stortingets nettsider, som du kommer til ved å klikke her.