Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs er første trinn i all føreropplæring. Før du kan øvelseskjøre, både privat og ved trafikkskole, må du ha gjennomført trafikalt grunnkurs. Før du kan delta på trafikalt grunnkurs må du ha fylt 15 år.

Hvis du har fylt fylt 25 år bortfaller kravet til trafikalt grunnkurs før øvelseskjøring. Før førerprøve må du likevel delta på emnene «1.5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp», «1.6 Tiltak ved trafikkulykke» og «1.7 Trafikant i mørket», hvis disse emnene fra grunnkurset ikke er gjennomført tidligere.

Hvis du har førerkort i en annen klasse som følge av tidligere trafikkopplæring bortfaller også kravet til trafikalt grunnkurs. Du må likevel delta på del 1.7 Trafikant i mørket, dersom dette ikke er gjennomført tidligere.

Det trafikale grunnkurset består av 17 undervisningstimer.

Den delen av kurset som heter Trafikant i mørket utføres bare i den mørke årstiden, fra oktober til april. Elever som gjennomfører grunnkurs uten å ha gjennomført kursdelen Trafikant i mørket,  får bare lov til å øvelseskjøre i perioden 16. Mars – 31. Oktober inntil hele kurset er gjennomført.

Grunnkurset består av følgende tema:

1.1 Trafikkopplæringen
1.2 Trafikk og førerrollen
1.3 Mennesket i trafikken og samhandling
1.4 Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring
1.5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
1.6 Tiltak ved trafikkulykke
1.7 Trafikant i mørket

NB! Bevis på gjennomført trafikalt grunnkurs og gyldig ID (pass, bankkort med bilde eller nasjonalt ID-kort) må alltid være med under øvelseskjøring, både privat og ved trafikkskole!

Når du har fullført trafikalt grunnkurs kan du finne ditt bevis for øvelseskjøring på Din side (krever innlogging via ID-porten).

Aldersgrensen for å delta på trafikalt grunnkurs er 15 år.

Fra 23.03.2021 til 01.07.2021 er det i medhold av Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring anledning til å gjennomføre delene 1.1 – 1.4 av Trafikalt grunnkurs digitalt. Frist for å gjennomføre delene 1.5 og 1.6 er utsatt til 31.10.2021.

Publisert 14.11.2014
Oppdatert 05.01.2017
Oppdatert 23.03.2021