Nye læreplaner fra 2017

Helt i tråd med Trafikkforums syn er det nå bestemt at reviderte læreplaner planlegges iverksatt først fra 1.1.2017. 

MC-sesongen får dermed gå uforstyrret iht eksisterende læreplan.

Trafikkforum har lagt ned store ressurser i deltagelsen i prosjektet Revisjon og videreutvikling av føreropplæringen. Vi er svært godt fornøyd med at bransjen og høyskolemiljøene har fått lov til å være med på forarbeidet til den nært forestående revisjonen av trafikkopplæringsforskriften og tilhørende læreplaner, og vi har ventet i spenning på å få vite hvor mange av innspillene fra fagmiljøene som blir tatt til følge.

Vel vitende om hvor omfattende arbeidet med læreplanene er og har vært, har vi også stor respekt for at sluttføringen av arbeidet har tatt noe tid. Vi har i den forbindelse gitt uttrykk for at det vil være en fordel å bruke den tiden som er nødvendig for å sikre et godt resultat.

Videre har vi presisert at det vil være en stor fordel om en forskriftsendring med tilhørende endringer i læreplanene ikke blir iverksatt midt på sommeren, men heller ved årsskiftet. På den måten vil bransjen ha god tid til å gjøre seg kjent med endringene på forhånd. Det vil også være mye lettere å implementere endringer på en god måte i begynnelsen av kalenderåret, i en årstid som vanligvis er rolig i bransjen, fremfor å innføre endringer midt i MC-sesongen, som enkelte har fryktet.

Forslag til endringer i trafikkopplæringsforskriften og læreplanene er nå snart ferdig utarbeidet, og vegdirektoratet er nå i avsluttende dialog med samferdselsdepartementet om de mest omfattende endringsforslagene.

Vi er derfor svært godt fornøyd med at vegdirektoratet planlegger at endringene skal gjøres gjeldende fra 1. januar 2017.

Høsten 2016 vil det bli gjennomført ulike informasjons- og kommunikasjonstiltak overfor bl.a. faglige ledere og trafikklærere for å bidra til god implementering, skriver Christina Eriksen i vegdirektoratet i en melding til læreplangruppene i dag.