Flere unge med førerkort

Bare 37 % av alle 18-åringer ervervet førerrett i klasse B i 2007, mot 47 % i 2015. Fortsatt er det et stykke igjen til 1994-nivå, hvor 59 % av alle i årskullet avla førerprøve for førerkort klasse B, men trenden med at unge utsetter førerkortet ser i alle fall ut til å ha snudd, skriver Teknisk Ukeblad

Susanne Nordbakke ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) forklarer endringen med elbiler, «generasjon prestasjon» og delingsøkonomi. Hun understreker imidlertid at dette ikke er basert på forskning, men på ubekreftede antagelser.

Utbredelsen av elbiler gjør ifølge Nordbakke bilismen mer «stueren» for ungdom, slik at miljøperspektivet ikke lenger oppleves som en barriere. En annen mulig årsak som fremheves er at ungdom i dag er veldig nytteorienterte, og vurderer hva som kan være nyttig på lang sikt. Den tredje forklaringen som nevnes i artikkelen er at delingsøkonomi i større grad enn tidligere gjør det hensiktsmessig å ha førerkort uten nødvendigvis å disponere egen bil til daglig.

Den første antagelsen, om at elbiler gjør bilisme mer miljøvennlig, forutsetter at miljøperspektivet tidligere har vært en barriere for at ungdommer skulle velge å ha førerkort. Selv om ungdom er mer miljøbevisste enn tidligere, er det usikkert om dette har vært en viktig årsak til å utsette føreropplæringen. Hovedårsaken har oftere blitt forklart med at behovet for førerrett har vært mindre blant ungdom i urbane strøk med godt utbygd kollektivtrafikk.

En annen forklaring, som i stor grad er sammenfallende med at ungdom i dag er veldig nytteorienterte og vurderer hva som kan være nyttig på lang sikt, er at ungdom og foreldre har blitt bevisst på betydningen av å starte med føreropplæring fra 16-årsalderen og å strekke opplæringen ut i tid, slik at det er mulig å øve mye hjemme etter å ha gjennomført mesteparten av den formelle føreropplæringen ved trafikkskole.

Denne forklaringsmodellen passer også godt sammen med ulykkesutviklingen, hvor ungdom ikke lenger er den mest ulykkesutsatte trafikantgruppen.