Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Trafikksikkerhetsmateriell for eldre gående

Trafikksikkerhetsmateriell for eldre gående er nå tilgjengelig

Statens vegvesen har i samarbeid med Trygg Trafikk og Pensjonistforbundet utviklet materiell som trafikksikkerhet for eldre gående. Dette materiellet er nå tilgjengelig på vegvesen.no/treff, og anbefales tatt i bruk der målgruppen samles. Den største risikoen for eldre gående er knyttet til synlighet, tunge kjøretøy og kryssing av veg, ofte kombinert med svekket syn/hørsel/bevegelighet. Dette er det lagt vekt på i materiellet.

Vi vet at den eldre delen av befolkningen er en gruppe som øker i antall, og alt tyder på at eldre generelt sett har til hensikt å være aktive og mobile. Dette har mange gevinster både på individnivå og for samfunnet. Samtidig medfører det en risiko for at det vil inntreffe flere ulykker der eldre er involvert. Vi vet at ulykker med eldre gående ofte får et mer alvorlig utfall enn ulykker der yngre er involvert, fordi kroppens tåleevne blir mindre med årene.

Statens vegvesen tilbyr derfor nå en verktøykasse med relevante temaer hvor arrangører kan velge det de ønsker, gjøre egne lokale tilpasninger og arrangere samlinger. Dette kan på en enkel måte gjennomføres i regi av eksempelvis kommuner, bofellesskap, lokale foreninger, frivillighet, historielag, turlag ol.

Klikk her for å finne materiellet på vegvesen.no/treff.

For spørsmål, ta kontakt med Torkel.nodtvedt@vegvesen.no

 

 

Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen