Fraværsgrense med begrenset mulighet for skjønn

Markeringsbehov mer enn reell uenighet mellom Giske og Røe Isaksen

Etter mye frem og tilbake ble det i forrige uke klart at Høyre likevel fikk flertall for sitt forslag om innføring av fraværsgrense i videregående skole fra skolestart høsten 2016. Arbeiderpartiet hadde tilsynelatende vendt tommelen ned for innføring av fraværsgrense, men det ser nå ut til at dette i større grad var et markeringsbehov i noe som fremstår som en symbolsak for ungdomsvelgerne enn en reell uenighet i meningsinnholdet. I de nye nasjonale fraværsreglene som ble presentert torsdag formiddag er det nemlig åpnet for skjønn kun i området mellom 10 og 15 % fravær.

«Mens statsråden i utgangspunktet ønsket ti prosents fraværsgrense, heter det nå i forskriften at rektor skal bruke skjønn slik at elever i spesielle tilfeller kan ha inntil 15 prosent udokumentert fravær og likevel få karakter», skriver Utdanningsforbundet på sine nettsider.

Utdanningsforbundet får dermed gehør for sin anbefaling, etter at både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet valgte å støtte innføringen av fraværsgrense.

Kritikken fra Elevorganisasjonen er dermed i liten grad tatt til følge. Elevorganisasjonen har ment at det er langt viktigere med flere lærere og bedre tilgang til støttepersonell som helsetjeneste og psykologer for å få ned fraværet i videregående.

Innspill fra trafikkskolebransjen om at trafikkopplæring bør gi grunnlag for fritak er heller ikke tatt hensyn til. Fravær som gir fritak fra fraværsgrensen er

  • helse- og velferdsgrunner
  • arbeid som tillitsvalgt
  • politisk arbeid
  • hjelpearbeid
  • lovpålagt oppmøte
  • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett
  • religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke

SV-leder Audun Lysbakken sier til VG at fraværsgrensen fortsatt er for rigid slik forskriften er formulert.

– Man kunne løst det enkelt ved at rektorene fikk bruke skjønn utover 15 prosent også på de sårbare elevene som for eksempel sliter psykisk eller har fravær av andre grunner enn skulk. Nå får rektorene beskjed om at dette skjønnet stopper ved 15 prosent ugyldig fravær, sier Lysbakken til VG.

Stortingsrepresentant Anders Tyvand (KrF) i utdanningskomitéen, sier til samme avis at han fortsatt frykter at en nasjonal toleransegrense for fravær på maksimalt 15 prosent, vil pushe flere elever til å droppe ut av skolen.