Nye tiltak mot piratvirksomhet

Vegdirektoratet planlegger å sende ut på høring et forslag om at godkjent opplæringsinstitusjon må ha disposisjonsrett over kjøretøy som skal godkjennes og registreres som lærevogn og førerprøvevogn klasse B.

Dette kom frem på et møte ATL og Trafikkforum deltok på i vegdirektoratet i dag.

Bakgrunnen for forslaget er økende innsats mot piratvirksomhet, og må ses i sammenheng med andre tiltak mot kriminalitet. Innføring av krimenheten, tiltak mot juks ved teorieksamen og høring om krav om registrering av ledsager og innføring av tvangsmulkt er eksempler på slike tiltak.

Et krav om at godkjent opplæringsinstitusjon må ha disposisjonsrett over kjøretøy som skal godkjennes og registreres som lærevogn og førerprøvevogn klasse B vil legge flere hindringer i veien for piratvirksomhet, siden piratvirksomheten da er avhengig av et dokumentert samarbeid med trafikkskole. Godkjente trafikkskoler som inngår slike avtaler vil da være lettere å identifisere og å føre målrettet tilsyn med.

Behovet for fleksibilitet ved driftsavbrudd tenkes løst ved en innmeldingsordning, hvor godkjent trafikkskole melder inn inngått avtale med leverandør ved behov.

Tiltak mot piratvirksomhet har vært etterlyst fra bransjen i lang tid, og både ATL og Trafikkforum er derfor positive til slike tiltak.