Ny struktur i sikkerhetshallene

NAF melder at innhold og struktur i sikkerhetshallene er endret fra 1. mai i samsvar med føringer fra vegdirektoratet. Endringene består i at sykkelstativet fjernes og erstattes med sikring av taklast.
Sikkerhetshallen skal deles i tre stasjoner, og det er føringer for i hvilken rekkefølge
stasjonene skal betjenes.

Det skal være maksimalt 8 elever til stede på en gang. Undervisningen skal gjennomføres ved tre stasjoner, og undervisningen ved stasjon 1 skal gjennomføres først. Deretter kan elevene fordeles på de to neste stasjonene.

  • Stasjon 1 omfatter bråstopp med to eller fire seter, vekter og nakkeslengsimulator
  • Stasjon 2 omfatter barnesete og beltesamler
  • Stasjon 3 omfatter taklastestativ, aktuelt gods og utstyr til å sikre med i og på bilen

Endringene er pedagogisk begrunnet, og for å oppnå ønsket effekt er det nødvendig at undervisningen i sikkerhetshallen gjennomføres mest mulig enhetlig.

Skolene oppfordres derfor til å forberede seg på endringene, legge en felles strategi og evt samkjøre seg, i samråd med hverandre og med de enkelte samarbeidsutvalgene.

 

Les hele informasjonsskrivet fra NAF her