ATL og Trafikkforum sammen på stortinget

Torgeir Abusdal i ATL og Stig Anders Ohrvik i Trafikkforum var i dag på stortinget for å møte Alexander Ibsen i Høyres programkomite. Hensikten med møtet var å belyse problematikken rundt fravær i videregående skole og trafikkopplæring.

Både ATL og Trafikkforum har lagt ned mye arbeid i å formidle behovet for å gjennomføre føreropplæringen i trafikkskolene på dagtid på hverdager, slik at elevene får erfaring og øvelse i å ta selvstendige beslutninger med lav risiko og høy beslutningskvalitet i samhandling med annen trafikk. Målet med dagens møte var i hovedsak å formidle at det ikke egentlig eksisterer noen motsetning mellom måloppnåelse i videregående skole og trafikkopplæring, siden flere av målene i den generelle delen av læreplanen i videregående skole samsvarer med målene i den norske føreropplæringsmodellen. ATL og Trafikkforum har derfor samarbeidet om en felles uttalelse som anbefaler at føreropplæring anses som et nødvendig supplement til måloppnåelsen  i videregående skole, og derfor ikke bør føres som fravær.

Føreropplæringen er en vesentlig del av trafikksikkerhetsarbeidet, og er et samfunnsansvar som er tildelt trafikkskolene. ATL og Trafikkforum opplever at dette samfunnsansvaret settes under press så lenge trafikkopplæring ikke gir gyldig fravær. Samfunnsansvaret kan derimot forvaltes på en bedre måte med en tettere integrering og samarbeid med videregående skole.

Vi hadde et godt og konstruktivt møte, og fikk inntrykk av at våre argumenter ble lyttet til, tatt på alvor og møtt med forståelse.

Alexander Ibsen vil nå legge frem saken til behandling i Høyres programkomite, som avgjør hvordan Høyre forholder seg til dette frem mot neste stortingsperiode.

Hele den felles uttalelsen fra ATL og Trafikkforum kan leses her.