Nye samarbeidspartnere gir økt satsing på TSP

Siden Trafikkforum og Intutor lanserte Trafikkskoleportalen i 2014, har bransjens enkleste administrasjonsverktøy vært en suksess. Suksessen utvides nå ved at Lime Green Digital AS overtar drift og utvikling av TSP fra Intutor.

Administrasjonsverktøyet Trafikkskoleportalen har i løpet av kort tid blitt så etterspurt at det ved årsskiftet var behov for å øke antall årsverk som går med til drift, utvikling og support. Intutor sto da overfor valget å ansette flere i egen stab, å samarbeide med andre aktører om hele eller deler av virksomheten eller å overdra hele virksomheten. Det passet derfor godt da samarbeidspartneren Lime Green ønsket å ta over både drift og support, og fortsette å utvikle Trafikkskoleportalen i samarbeid med Trafikkforum.

Lime Green Digital, kjent for mange fra teoritentamen.no, ønsker å utvide sitt engasjement i bransjen, og vil satse tungt på digitale tjenester og løsninger for trafikkskoler, trafikklærere og elever fremover.

Vi takker Intutor for et godt og hyggelig samarbeid og en formidabel innsats både for bransjen og for Trafikkforum, samtidig som vi ønsker Lime Green velkommen til å ta over stafettpinnen.