En grønn vei til en grønn fremtid

Veiens plass i en grønn fremtid, veiens plass i storbyen og bilen i morgendagens samfunn. Dette er tema som blir tatt opp når Opplysningsrådet for veitrafikken arrangerer bil og veikonferansen 2016.

Hvilke retninger må vi ta for å sikre en grønn og effektiv vei inn i fremtiden? Hvordan har svenskene løst sin storbytrafikk, og hva skal prege trafikken i Oslo og andre norske storbyer i årene fremover?
Bil og veikonferansen 2016 reiser spørsmålene, og naturligvis skal det handle om kommende Nasjonal Transportplan, framtidige reformer og veistandard. Morgendagens biler, utslipp og fremtidens drivstoff står også på dagsorden.
Engasjerte politikere og innledere vil garantert sørge for spennende debatt.

Arrangør: Opplysningsrådet for veitrafikk
Sted: Oslo kongressenter
Tid: Tirsdag 5. april

Les mer og meld deg på her.