Fortsatt forbedring i fremtidig føreropplæring

Nærmere 370 bransjefolk deltok da den nasjonale føreropplæringskonferansen ble arrangert for femte gang.

– Selv om vi vet at Norge er i verdenstoppen innen føreropplæring, er det likevel rom for forbedring, sier Bente Skjetne, avdelingsdirektør for trafikantseksjonen i Vegdirektoratet.
Det siste drøye halvåret har arbeidsgrupper sammensatt av fagfolk fra utdanningsinstitusjonene for trafikklærere, trafikkskolenes bransjeforeninger samt vegvesenfolk fra både direktoratet og regionene arbeidet med forbedringsforslag til føreropplæringen i alle klasser. Arbeidet bygger på evalueringen som ble gjennomført i 2014.  De foreløpige resultatene ble presentert for en svært lydhør forsamling på føreropplæringskonferansen som ble arrangert i Trondheim 19. og 20. november.
Nye læreplaner
– Mange varer er merket med «best før» eller «holdbar til». Slik er det også for føreropplæringen. Derfor har vi nå gått gjennom opplæringen og læreplanene i alle førerkortklassene. Jeg er glad for at vi har fått til en bred involvering der mange parter har bidratt i arbeidet. Nå holder vi på med å sammenstille alle innspillene. Vi må balansere flere hensyn og presentere et helhetlig opplegg med tydelige målformuleringer, sier Skjetne.
Høringsdokumentet med forslag til nye læreplaner vil bli sendt ut desember, med svarfrist i mars, slik at de nye læreplanene kan iverksettes i juli 2016.
– Jeg oppfordrer dere til å bruke kanalene dere har til å gi oss tilbakemeldinger på høringsdokumentet, sier Skjetne.
Ekstern inspirasjon
Føreropplæringskonferansen ble ikke bare brukt til å presentere arbeidsgruppenes bidrag, ekstern inspirasjon er minst like viktig.
Selv om mye er likt innen de nordiske landene, er det også noen betydelige forskjeller. Det kom fram da representanter fra Sverige, Danmark og Island presenterte innholdet i både føreropplæringen og trafikklærerutdanningen i sine hjemland. I Norge og Sverige er privat øvingskjøring, en viktig del av opplæringen, fordi mengdetrening blir ansett som viktig. I Danmark derimot, skal all føreropplæring skje i regi av utdannede trafikkpedagoger. Såkalt «foreldrekørsel» er forbudt!

I tillegg til de føreropplæringsfaglige innleggene, ble det også tid til både pedagogikkprofessorer og omdømmeeksperter.

– Trafikksikkerhet er et helt naturlig område å profilere seg på for trafikklærere. Hvorfor er dere ikke en tydeligere stemme innen dette feltet, sa tidligere Trondheimsordfører, Marvin Wiseth. Han ga forsamlingen noe å tenke på.

Les mer på fftp.no