Tunnelkjøring på førerprøven

-Men ingen skjerping av kravene i læreplanen

Tunnelkjøring blir fra 1. januar 2016 et tema både i den teoretiske delen av førerprøven, og den praktiske der dette er mulig å få til.

Det er imidlertid ingen grunn til panikk. Dette er noe vi i bransjen har kjent til i lang tid, og er en direkte følge av innføringen av EUs tredje førerkortdirektiv i 2013. Kjøring i tunnnel er allerede i utgangspunktet et vesentlig moment i føreropplæringen i Norge. I dagens læreplan klasse B er kjøring i tunnel et delmål i læreplanen i punkt 3.3 Adferd i trafikken. Det er ingen grunn til å tro at dette er et tema som vil bli endret i det nye læreplanverket heller. Temaet er godt dekket i eksisterende læreplaner, og det skal det fortsatt være. Alle som har hatt god samvittighet tidligere kan altså trygt fortsette det gode arbeidet også i 2016.

Teoriprøvene i enkelte klasser i Norge har i mange år inneholdt spørsmål knyttet til tunneler, men fra nyttår gjelder det altså for alle klasser. Krav til kjøring i tunnel under oppkjøring blir kun et krav i de områdene der det er mulig å få det til.

Det nye kravet skal sørge for at bilførere får god kunnskap om sikkerhet og håndtering av nødsituasjoner i tunnel.
– Hensikten er å øke bevisstheten rundt det å kjøre i tunnel og de ekstra utfordringene det kan gi, sier seksjonssjef Dag Terje Langnes i Statens vegvesen. – Føreropplæringa inneholder allerede de fleste av disse momentene i dag, så det er kun snakk om mindre endringer for de som tar førerprøven.

Noe av det de som skal ta førerkort vil testes på vil være kunnskap om sikkerhetsutstyr, nødutganger, sikkerhetssluser og skilting i tunneler og hvordan de skal reagere om det skjer en nødsituasjon i en tunnel.

Mer på vegvesen.no