135 drepte i 2016 – Bedre føreropplæring gir stadig større utslag

Ungdom blir stadig tryggere i trafikken, men 18-åringen fra 1986 er fortsatt overrepresentert på ulykkesstatistikken. Trafikkforum mener dette gjenspeiler betydningen av riktig føreropplæring

Foreløpige tall fra Statens vegvesen viser at 135 mennesker ble drept i trafikken i 2016. 1 av 3 omkomne er menn mellom 45 og 64 år. Trygg Trafikk oppfordrer norske menn til å lære av kvinnene, men det at menn er overrepresentert på ulykkesstatistikken er strengt tatt ikke noe nytt.

Selv om færre kvinner ble drept i trafikken i fjor enn på mange år, er det risikoen i aldersgruppen 45 – 64 som er virkelig oppsiktvekkende. Mens ungdom har vært overrepresentert i ulykkesstatistikken tidligere, er det altså godt voksne menn som utgjør den største risikoen i 2016.

Unge menn var overrepresentert på ulykkesstatistikken på 80-tallet. Det er selvfølgelig gledelig at uerfarne førere i dag har mye lavere risiko, men det som er virkelig oppsiktvekkende er at de uerfarne førerne fra 80-tallet er de samme førerne som topper ulykkesstatistikken i 2016. Vi mener bestemt at dette skyldes endringer i føreropplæringen. Uerfarne førere i dag har en helt annen føreropplæring bak seg, som i større grad setter dem i stand til å vurdere risiko og ta riktige beslutninger.

Menn over 45 vil stort sett si menn som kjørte opp for over 25 år siden. Mens det den gangen ble fokusert mest på faktakunnskap og grunnleggende kjøreferdigheter, skal den norske føreropplæringsmodellen i dag ta utgangspunkt i at førere skal få nødvendig øving og erfaring i å samhandle med annen trafikk, vurdere risiko, opparbeide selvinnsikt og å ta gode og selvstendige beslutninger med lav risiko.

Den norske føreropplæringsmodellen slik vi kjenner den i dag, har ligget til grunn for den formelle trafikkopplæringen ved trafikkskolene i Norge siden 2005. Denne føreropplæringsmodellen har som kjent vært gjenstand for en omfattende evaluering, som har resultert i en forskriftsendring med tilhørende nye læreplaner som skal gjøre føreropplæringen i Norge enda bedre.

Noen milepæler i den norske føreropplæringen

 • 1970
  560 drepte. Lite formell opplæring, lave kompetansekrav til trafikklærerne. Statens trafikklærerskole blir etablert
 • 1979
  437 drepte. Obligatorisk formell opplæring av nye bilførere i to faser ble innført. Deler av føreropplæringen var bl.a. et obligatorisk teorikurs, et mørkekjøringskurs og et glattkjøringskurs.
 • 1988
  378 drepte. Innføring av TS-pakken.
 • 1994
  283 drepte. TS-pakken opphører. Året etter øker antall drepte til 305.
 • 2003
  280 drepte. Trafikalt grunnkurs innført.
 • 2004
  257 drepte. Trafikklærerutdanningen ved Statens trafikklærerskole blir en toårig høyskoleutdanning underlagt Høgskolen i Nord-Trøndelag.
 • 2005
  224 drepte. Den nye føreropplæringsmodellen, basert på GDE-matrisen blir innført.
 • 2015
  117 drepte.
 • 2016
  135 drepte. Hver tredje drepte er menn i aldersgruppen 45 – 64 år.

*Antall drepte hentet fra
http://vegnett.no/2017/01/135-trafikkdrepte-i-fjor-1-av-3-omkomne-er-menn-mellom-45-og-64-ar/
http://www.vareveger.no/artikler/laveste-dodstall-siden-1950/196086 og
http://ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/aar