Krav om disposisjonsrett over lærevogn – men fortsatt tillatt med dobbelt pedalsett

Fra 1.1.2018 blir det krav om at godkjent opplæringsinstitusjon må ha disposisjonsrett over kjøretøy godkjent som førerprøvevogn eller lærevogn i klasse B, men det blir fortsatt fritt frem å eie kjøretøy med dobbelt pedalsett som ikke er godkjent som førerprøvevogn eller lærevogn.  Endringen i trafikkopplæringsforskriften og bruksforskriften som  trer i kraft 1.1.2018 innebærer at opplæringsinstitusjon som angitt i trafikkopplæringsforskriften § 4-13 må ha disposisjonsrett over førerprøvevogn klasse B og lærevogn klasse B. Det betyr at opplæringsinstitusjonen selv skal stå oppført som eier i vognkortet, eller at det legges frem en leie- eller leasingkontrakt mellom eieren av kjøretøyet og opplæringsinstitusjonen som leier eller leaser. Det blir en seks måneders overgangsperiode, slik at berørte parter skal ha god tid til å foreta omregistrering eller utarbeide dokumentasjon på inngåtte avtaler om leie/leasing og disposisjonsrett.

Årsaken til endringen er å skape større barrierer for piratvirksomhet i form av øvelseskjøring mot vederlag, men endringen får altså ikke konsekvenser for kjøretøy med dobbelt pedalsett som ikke er godkjent som førerprøvevogn eller lærevogn.

Det fremgår av høringsbrevet at en rekke høringsinstanser har vært kritiske til å opprettholde denne kategorien kjøretøy. Dette begrunnes med at det å opprettholde en egen kjøretøykategori med dobbelt pedalsett som ikke er godkjent som førerprøvevogn eller lærevogn vil undergrave hensikten med endringen, siden det ikke vil utgjøre en tilstrekkelig barriere mot piratvirksomhet. Det er dessuten svært få som benytter seg av kjøretøy med dobbelt pedalsett ved lovlig øvelseskjøring.

Både ATL og Trafikkforum har påpekt dette, dessuten har Statens vegvesen region midt, region sør og region øst påpekt det samme. Region Nord og Hedmark fylkeskommune har også levert inn merknader som i praksis innebærer at kjøretøy med dobbelt pedalsett som ikke er godkjent som førerprøvevogn eller lærevogn ikke skal være tillatt.

Denne kategorien blir altså likevel opprettholdt av hensyn til de som måtte ønske øvingskjøring/mengdetrening med dobbelt pedalsett.

 

Les hele høringsoppsummeringen her

Endringsforskrift til trafikkopplæringsforskriften

Endringsforskrift til bruksforskriften