Stor interesse for nyttig kurs

Bergen, Trondheim, Ålesund, Gol… Tore Johannessen får en travel vår med kurset Fra bane til vei.

 

Pågangen har vært stor etter at Trafikkforum lanserte kurset Fra bane til vei, som tar sikte på å utnytte erfaringer fra sikkerhetskurs på bane for å få bedre gjennomføring på sikkerhetskurs på vei. Etter flere vellykkede kurs i Oslo-området, tar vi nå kurset med ut i landet, og starter med Bergen, Trondheim, Ålesund og Gol.

Rød tråd

Det kan være en utfordring å følge den røde tråden i læreplanen slik at trafikkopplæringen blir en naturlig helhet. Mange synes det er vanskelig å utnytte opplevelsene fra Sikkerhetskurs på bane slik at erfaringene blir med eleven videre, og bidrar til selvinnsikt, risikoforståelse og god beslutningskvalitet. Hvis vi klarer å få til dette, vil vi ikke bare få en bedre gjennomføring av Sikkerhetskurs på vei, men også være med å legge til rette for livslang læring, slik at eleven kan bli en trygg og selvstendig fører i fremtiden.

Kurstilbudet Fra bane til vei tar for seg følgende spørsmål:

Hvordan tilrettelegge for en naturlig videreføring fra sikkerhetskurs bane til sikkerhetskurs vei?
Hvordan tilrettelegge for gode læringsprosesser på sikkerhetskurs vei?
Hvordan dra nytte av opplevelsene og erfaringene fra sikkerhetskurs på bane til sikkerhetskurs på vei?

Temaer for samlingen:

Konstruktivistisk læringsssyn
Produkt- eller prosessmål
Oppgaveorientert undervisning
Bruk av refleksjonsark med oppgaver på sikkerhetskurs på vei