Raus - engasjert - ansvarlig

HMS kurs for arbeidsgivere

Trafikkforum kan endelig tilby HMS-kurs for arbeidsgivere. Kurset er tilpasset for trafikkskolebransjen. Kurset tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav til innhold i opplæring. Kurset gir godkjent kursbevis for gjennomført opplæring i HMS etter arbeidsmiljølovens § 3-5 som krever at arbeidsgiver skal gjennomføre opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Kurset dokumenteres med kursbevis for gjennomført HMS opplæring for arbeidsgivere i henhold til offentlige krav. Kurset vil ta for seg de ulike risikoforholdene som gjør seg gjeldende på en trafikkskole. Det er ifølge arbeidsmiljøloven §3-5 at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal arbeidsgiver sørge for at disse har den nødvendige kompetanse til å føre kontroll med arbeidet som blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, jf.arbeidsmiljøloven §3-2 første ledd bokstav b. Det blir erfaringsutveksling og kurset legges opp til å kunne drøfte sammen, som for eksempel hvilke risikofaktorer som er gjeldende på en trafikkskole. Torsdag 25.09.23 KL: 1600-2000 Oppmøtested: Hønsen Sjåførskole, Vestvollveien 30, 2019 Skedsmokorset Veileder: Kai Fegri er HMS rådgiver Kurspris kr 900 kr for medlemmer i Trafikkforum Kurspris kr 1400 kr for Ikke medlemmer i Trafikkforum Bindende påmelding!

Webinar “Trafikklærerens lærerforutsetninger i møte med flerspråklige elever “

 Maziar har i løpet av studietiden ved OsloMet videreutviklet flere arbeidsmetoder, læremidler og undervisningsverktøy til bruk i bil og i klasserom, for elever med spesielle behov (ADHD, konsentrasjonsvansker samt språkutfordringer), og elever uten noen spesielle behov for tilrettelegging.  Det blir muligheter til å stille spørsmål underveis:  Webinaret er gratis og er bare for Trafikkforums medlemmer. Tid: Fredag 29.09.2023   Kl: 12:00-13:00 Påmelding her:

Kurs i gjennomføring av BE i Sarpsborg

Hvordan gjennomføre Kl: BE i henhold til læreplanen og hvilke utstyr kreves for å gjennomføre. Det vil bli tid til erfaringsutveksling. Tema: Tid: Tirsdag 10.10.2023   Kl: 14:00-18:00 Oppmøtested: St. Marie gate 73, 1706 Sarpsborg Veileder: Kai Fegri Kurspris kr 1200 kr for medlem i Trafikkforum Kurspris kr 2500 kr for Ikke medlem i Trafikkforum Bindende påmelding! Meld dere på her!

Veiledning og Coaching kompetanse!

HAV Trafikkskole Holssletta 2,Ålesund

Ønsker du å bli en dyktig veileder? Dette kurset er rettet mot deg som vil heve kompetansen i veiledning og Coaching. På kurset vil du få et innblikk i når det er hensiktsmessig å bruke veiledning og Coaching som metode. Du vil også få et innblikk i hvordan utnytte veiledning og coaching som metode for å få elevene til å utvikle evnen til refleksjon. Kursets innhold Grunnlaget for Veiledning og Coaching som metode Skape gode relasjoner SØT-Modellen Kommunikasjonsferdigheter Reflekterende spørsmål Forventningsavklaring Ulike veilednings/coaching verktøy Problemorientert undervisning Praktisk trening Erfaringsutveksling   Oppmøtested: Hønsen trafikkskole, Vestvollveien 30B Veileder: Kine Osan Kurspris kr 1200 kr for medlem i Trafikkforum Kurspris kr 1600 kr for Ikke medlem i Trafikkforum Bindende påmelding! Fullt! Send mail til Kine Osan for å bli satt på venteliste.  

Fagdag 3.10 Valdres

Fagråd 3.10 har etter forespørsel startet en ny rekke med fagdag 3.10, da svært mange trafikklærere ikke fikk plass på forrige runde. Fagdagen er utviklet av Fagrådet, et samarbeid mellom Nord universitet, Norges Trafikkskoleforbund, Trafikkforum og NAF, og arrangeres i regi av Forum for trafikkpedagogikk. Fagdagen vil bestå av demonstrasjoner, presentasjon, gruppearbeid og praktisk gjennomføring. I praksis skal vi belyse: • Gjennomføring av sikkerhetshallen • Hvordan og hvorfor bruke oppgave- og refleksjonsark • Hvordan utnytte hele anlegget med åpent kjøremønster • ADSS i bil og dens plass i føreropplæringen • Sammenhengen mellom 3.10 og Sikkerhetskurs på vei • Bruk av reflekterende spørsmål I den teoretiske delen vil du bli bedre kjent med • Kontruktivistisk læringssyn • Oppgaveorientert/prosessorientert undervisning • Læreplanens målformuleringer (produkt- og prosessmål) Kursavgift: 2800,- inkludert lunsj og drikke (etterfaktureres) Bindende påmelding direkte til øvingsbanen, senest 14 dager før. Fagrådet setter minimum antall deltagere til 6 personer og maksimalt 24 personer. Bindende påmelding direkte til øvingsbanen.

Fagdag 3.10 Tynset

Fagråd 3.10 har etter forespørsel startet en ny rekke med fagdag 3.10, da svært mange trafikklærere ikke fikk plass på forrige runde. Fagdagen er utviklet av Fagrådet, et samarbeid mellom Nord universitet, Norges Trafikkskoleforbund, Trafikkforum og NAF, og arrangeres i regi av Forum for trafikkpedagogikk. Fagdagen vil bestå av demonstrasjoner, presentasjon, gruppearbeid og praktisk gjennomføring. I praksis skal vi belyse: • Gjennomføring av sikkerhetshallen • Hvordan og hvorfor bruke oppgave- og refleksjonsark • Hvordan utnytte hele anlegget med åpent kjøremønster • ADSS i bil og dens plass i føreropplæringen • Sammenhengen mellom 3.10 og Sikkerhetskurs på vei • Bruk av reflekterende spørsmål I den teoretiske delen vil du bli bedre kjent med • Kontruktivistisk læringssyn • Oppgaveorientert/prosessorientert undervisning • Læreplanens målformuleringer (produkt- og prosessmål) Kursavgift: 2800,- inkludert lunsj og drikke (etterfaktureres) Bindende påmelding direkte til øvingsbanen, senest 14 dager før. Fagrådet setter minimum antall deltagere til 6 personer og maksimalt 24 personer. Bindende påmelding direkte til øvingsbanen.

Fagdag 3.10 Mo i Rana

Fagråd 3.10 har etter forespørsel startet en ny rekke med fagdag 3.10, da svært mange trafikklærere ikke fikk plass på forrige runde. Fagdagen er utviklet av Fagrådet, et samarbeid mellom Nord universitet, Norges Trafikkskoleforbund, Trafikkforum og NAF, og arrangeres i regi av Forum for trafikkpedagogikk. Fagdagen vil bestå av demonstrasjoner, presentasjon, gruppearbeid og praktisk gjennomføring. I praksis skal vi belyse: • Gjennomføring av sikkerhetshallen • Hvordan og hvorfor bruke oppgave- og refleksjonsark • Hvordan utnytte hele anlegget med åpent kjøremønster • ADSS i bil og dens plass i føreropplæringen • Sammenhengen mellom 3.10 og Sikkerhetskurs på vei • Bruk av reflekterende spørsmål I den teoretiske delen vil du bli bedre kjent med • Kontruktivistisk læringssyn • Oppgaveorientert/prosessorientert undervisning • Læreplanens målformuleringer (produkt- og prosessmål) Kursavgift: 2800,- inkludert lunsj og drikke (etterfaktureres) Bindende påmelding direkte til øvingsbanen, senest 14 dager før. Fagrådet setter minimum antall deltagere til 6 personer og maksimalt 24 personer. Bindende påmelding direkte til øvingsbanen.

Fagdag 3.10 Fauske

Fagråd 3.10 har etter forespørsel startet en ny rekke med fagdag 3.10, da svært mange trafikklærere ikke fikk plass på forrige runde. Fagdagen er utviklet av Fagrådet, et samarbeid mellom Nord universitet, Norges Trafikkskoleforbund, Trafikkforum og NAF, og arrangeres i regi av Forum for trafikkpedagogikk. Fagdagen vil bestå av demonstrasjoner, presentasjon, gruppearbeid og praktisk gjennomføring. I praksis skal vi belyse:• Gjennomføring av sikkerhetshallen• Hvordan og hvorfor bruke oppgave- og refleksjonsark• Hvordan utnytte hele anlegget med åpent kjøremønster• ADSS i bil og dens plass i føreropplæringen• Sammenhengen mellom 3.10 og Sikkerhetskurs på vei• Bruk av reflekterende spørsmålI den teoretiske delen vil du bli bedre kjent med• Kontruktivistisk læringssyn• Oppgaveorientert/prosessorientert undervisning• Læreplanens målformuleringer (produkt- og prosessmål) Kursavgift: 2800,- inkludert lunsj og drikke (etterfaktureres) Bindende påmelding direkte til øvingsbanen, senest 14 dager før. Fagrådet setter minimum antall deltagere til 6 personer og maksimalt 24 personer. Bindende påmelding direkte til øvingsbanen.

Fagdag 3.10 Ørsta

Fagråd 3.10 har etter forespørsel startet en ny rekke med fagdag 3.10, da svært mange trafikklærere ikke fikk plass på forrige runde. Fagdagen er utviklet av Fagrådet, et samarbeid mellom Nord universitet, Norges Trafikkskoleforbund, Trafikkforum og NAF, og arrangeres i regi av Forum for trafikkpedagogikk. Fagdagen vil bestå av demonstrasjoner, presentasjon, gruppearbeid og praktisk gjennomføring. I praksis skal vi belyse: • Gjennomføring av sikkerhetshallen • Hvordan og hvorfor bruke oppgave- og refleksjonsark • Hvordan utnytte hele anlegget med åpent kjøremønster • ADSS i bil og dens plass i føreropplæringen • Sammenhengen mellom 3.10 og Sikkerhetskurs på vei • Bruk av reflekterende spørsmål I den teoretiske delen vil du bli bedre kjent med • Kontruktivistisk læringssyn • Oppgaveorientert/prosessorientert undervisning • Læreplanens målformuleringer (produkt- og prosessmål) Kursavgift: 2800,- inkludert lunsj og drikke (etterfaktureres) Bindende påmelding direkte til øvingsbanen, senest 14 dager før. Fagrådet setter minimum antall deltagere til 6 personer og maksimalt 24 personer. Bindende påmelding direkte til øvingsbanen.

Fagdag 3.10 Tysvær

Fagråd 3.10 har etter forespørsel startet en ny rekke med fagdag 3.10, da svært mange trafikklærere ikke fikk plass på forrige runde. Fagdagen er utviklet av Fagrådet, et samarbeid mellom Nord universitet, Norges Trafikkskoleforbund, Trafikkforum og NAF, og arrangeres i regi av Forum for trafikkpedagogikk. Fagdagen vil bestå av demonstrasjoner, presentasjon, gruppearbeid og praktisk gjennomføring. I praksis skal vi belyse: • Gjennomføring av sikkerhetshallen • Hvordan og hvorfor bruke oppgave- og refleksjonsark • Hvordan utnytte hele anlegget med åpent kjøremønster • ADSS i bil og dens plass i føreropplæringen • Sammenhengen mellom 3.10 og Sikkerhetskurs på vei • Bruk av reflekterende spørsmål I den teoretiske delen vil du bli bedre kjent med • Kontruktivistisk læringssyn • Oppgaveorientert/prosessorientert undervisning • Læreplanens målformuleringer (produkt- og prosessmål) Kursavgift: 2800,- inkludert lunsj og drikke (etterfaktureres) Bindende påmelding direkte til øvingsbanen, senest 14 dager før. Fagrådet setter minimum antall deltagere til 6 personer og maksimalt 24 personer. Bindende påmelding direkte til øvingsbanen.