Fagseminar om alkolås

På bakgrunn av stortingets vedtak om alkolås i buss og taxi vil stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan orientere om retningslinjer og bakgrunn for vedtaket.
Stortinget vedtok 2. juni 2015 enstemmig å be Regjeringen legge frem forslag om innføring av alkolås for buss og taxi i Norge.Vegdirektoratet vil på bakgrunn av dette legge fram forslag til forskrifter for bruk av alkolås som kvalitetssikringsverktøy for personbefordringskjøretøyer i Norge våren 2016.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan i stortingetets transportkomite inviterer derfor i samarbeid med den norske normkomiteen for alkolås til fagseminar for å orientere om de internasjonale retningslinjene for bruk av alkolås i kommersiell persontransport.

I denne omgang var det altså persontransport mot vederlag som fikk krav om alkolås, og for trafikkskoler er det dermed på kort sikt kanskje mest interessant for trafikkskoler som driver føreropplæring for buss og trafikkskoler som er kursarrngør for YSK.

På lengre sikt kan det imidlertid være lurt å holde seg orientert også for andre. Det er ikke usannsynlig at opplæring mot vederlag også er et område hvor det etterhvert vil komme krav om alkolås. Etter hvert som alkolås blir vanligere i flere typer kjøretøy kan det også være fornuftig å bidra til normalisering av alkolås, slik at det å dokumentere skikkethet før kjøring oppleves som naturlig og riktig for unge førere, på linje med å stille inn speil og sete og å bruke sikkerhetsbelte. Flere medlemsskoler har allerede tatt konsekvensen av dette, og benyttet seg av Trafikkforums avtale med KGK Norge om montering av Dräger alkolås i skolebiler.

Sande Trafikkskole var i februar 2015 Norges første trafikkskole med alkolås i alle biler, mens AB Trafikkskole var Norges første trafikkskole med alkolås allerede i juli 2014.

Alle som er interessert i å følge utviklingen er velkommen til å delta på seminar fredag 5. februar fra kl 9 – 12 på Thon Hotel Opera i Bjørvika.

Fullstendig invitasjon til fagseminar om alkolås

Påmelding til Geir Kvam, Norges transportarbeiderforbund