Godt mottatt på CIECA-Workshop

Den europeiske sammenslutningen for førerprøver var svært lydhøre da Trafikkforums styreleder Erik Steinbråten delte av sin erfaring med bruk av førerstøttesystemer innenfor den norske føreropplæringsmodellen på en workshop som ble arrangert i Stuttgart 22. mars.

Forsamlingen fikk en gjennomgang av den norske føreropplæringsmodellen, en oversikt over de mest aktuelle førerstøttesystemene og eksempler på hvordan lærer og elev kan arbeide med de ulike førerstøttesystemene i ulike deler av opplæringen.

Konklusjonen er at førerstøttesystemer er et viktig bidrag i å redusere ulykkesrisiko, men at systemene har begrensninger og svakheter som det er viktig at elevene kjenner til. Systemene er utviklet for å hjelpe og støtte oss, men for å få det beste ut av dem er det også viktig at vi som førere hjelper og støtter systemene for at de skal virke best mulig.

Vi kan derfor spørre oss selv om det egentlig er slik at førerstøttesystemene krever mer av føreren.