Statens vegvesen oppretter krimenhet

Ulovlige trafikkskoler og juks ved teoriprøve er to av oppgavene som vil ligge i ansvarsområdet til den nye krimenheten.

– Samlet tjener svindlere milliarder på kriminalitet knyttet til trafikant- og kjøretøyområdet i Norge. Risikoen for å bli oppdaget har vært for liten, samtidig som det er små straffer og stor mulighet for fortjeneste. En slik situasjon vil alltid tiltrekke seg kriminelle.

Det sier Jon Molnes i Statens vegvesen som ser fram til å ta fatt på spennende oppgaver i Vegvesenets nye krimenhet.

Den nye enheten i Vegvesenet skal bidra til å forebygge og avdekke samfunnsskadelig og kriminell aktivitet på trafikant- og kjøretøyområdet.

Følgende oppgaver er definert som den nye enhetens ansvarsområde:

 • Skifte av identitet / kloning av kjøretøy
 • Kondemnerte og storskadede kjøretøy (mangelfulle reparasjoner, stjålne deler osv.)
 • Ombygging av kjøretøy (smuglerbiler mm.)
 • Teknisk manipulering (kilometertellere, trimming, fartsskrivere)
 • Fiktive periodiske kjøretøykontroller
 • Ikke godkjente verksteder
 • Forfalskninger (Førerkort, sjåførkort, kompetansebevis for yrkessjåfører)
 • Ulovlige trafikkskoler
 • Juks ved teoriprøve
 • Smutthull i regelverk som utnyttes for å få økonomisk gevinst
 • Transportkriminalitet med mere

-For å lykkes er det nødvendig at vi tar et helhetlig ansvar innenfor vårt område, og at offentlige etater samarbeider godt og deler informasjon. Men også bransjen må bidra til å rydde opp, sier Molnes.

Les mer på vegnett.no

Jon Molnes, Statens vegvesen. (Foto: Henriette Erken Busterud)