Firmabilbeskatning – strengere krav til dokumentasjon i 2016

Krav til elektronisk kjørebok for å oppnå lav sats

For alle som bruker skolebilen privat er det viktig å være oppmerksom på de nye reglene for fordelsbeskatning i 2016.

Firmabil som brukes mer enn 40 000 kilometer i året i næring gir som kjent lavere sats for fordelsbeskatning. En skolebil bør vel helst gå mer enn 40 000 kilometer i året i næring, men nå blir det altså strengere krav til dokumentasjon for å oppnå lav sats.

Finansdepartementet skriver følgende i sin redegjørelse til stortinget:

Reduksjonen i den ordinære firmabilbeskatningen for biler som kjøres mer enn 40 000 kilometer i året, gjøres betinget av at yrkeskjøringen dokumenteres ved bruk av elektronisk kjørebok.

Trafikkforum er i ferd med å inngå avtale med en leverandør av elektronisk kjørebok.

Mer på stortinget.no