Tema: Omdømme – Er det greit å bruke mobiltelefon og nettbrett mens eleven kjører?

I et likelydende brev til trafikkskolenes organisasjoner fra vegdirektoratet, går det frem at Statens vegvesen ved flere anledninger har registrert at henvendelser til dem skjer samtidig med at det foregår undervisning med elev i bil.

Selv om det nok er mulig å foreta en samtale i tråd med forskriften om håndholdt mobiltelefon under kjøring, er det verdt å merke seg at det er flere hensyn å ta. Det er flere spørsmål det er viktig at vi stiller oss:

  • Får eleven nødvendig oppfølging?
  • Har vi nødvendig kontroll på trafikken?
  • Vet eleven at vi har kontroll?
  • Føler eleven seg trygg og ivaretatt?

Og selv om vi føler oss trygge på at vi kan svare bekreftende på disse spørsmålene er det likevel enda flere aspekter å tenke over:

  • Hvordan ser eleven på det at vi bruker elevens tid på kontorarbeid?
  • Hvordan ser elevens venner, familie, lærere og foresatte på at vi bruker elevens tid på kontorarbeid?
  • Hvordan ser lokalsamfunnet på deg som trafikklærer?
  • Hvordan ser lokalsamfunnet på trafikkskolen?

Og til sist et overordnet spørsmål som angår oss alle uansett hvordan vi tenker på dette:

  • Hvordan ser storsamfunnet på trafikkopplæringsbransjen og vårt samfunnsoppdrag?

Alt henger sammen med alt, og det å få aksept og respekt i samfunnet for at vi utfører et viktig oppdrag i trafikksikkerhetens tjeneste, avhenger av hvordan hver enkelt av oss blir oppfattet i det daglige i vårt lokalsamfunn. Dersom du bestiller en time til den eleven som i øyeblikket sitter bak rattet, kan du helt sikkert foreta den timebestillingen mens bilen står i ro også. For øvrig er det verdt å merke seg at timebestilling på nett er et godt og effektivt hjelpemiddel.

Informasjonsbrev fra Statens vegvesen vegdirektoratet