Et godt og fremtidsrettet administrasjonssystem!

ATL og TF går sammen om TABS – et felles administrasjons- og bookingsystem for trafikkskolebransjen

ATL og Trafikkforum har mange felles interesser. En av disse er å sørge for at trafikkskolene har et godt og fremtidsrettet administrasjonssystem. ATL og TF forener nå kreftene om systemet TABS (Trafikkskolenes Administrasjons- og BookingSystem).

Nettadmin TSP TABS

– Nettadmin er et system som vi er stolte over og som er viktig for våre medlemmer. Samtidig er det slik at Nettadmin er utviklet gjennom mange år, noe som gjør det vanskelig og kostbart å videreutvikle og drive. Vi er derfor glade for at ATL, Trafikkforum og Lime Green Digital AS nå samler seg om systemet TABS, sier Torgeir Abusdal i ATL.

– ATL og Lime Green har samarbeidet tett i mange år, og vi har fulgt nøye med på utviklingen av TSP etter at Lime Green overtok systemet i begynnelsen av 2016. Vi ser at systemet representerer en enklere hverdag for trafikklærerne og vi ser at utviklingstakten som Lime Green står for er meget høy. Vi har også observert at TSP sine kunder er meget fornøyde. Vi er trygge på at vi har gjort en beslutning som gagner våre medlemmer, fortsetter Abusdal.

– Vi har arbeidet tett med Lime Green i halvannet år. Vi er glade for det gode samarbeidet vi har med dem og vi er imponert over hvordan Lime Green har løftet TSP. Vi er trygge på at TABS vil utvikle seg videre i kjent stil til det beste for trafikkskolebransjen i Norge, sier Stig Ohrvik fra Trafikkforum.

Fordelene ved TABS
TABS skal ta vare på det beste fra Nettadmin og TSP. TABS skal være enkelt å bruke for både lærere, faglige ledere og administrasjon. Med TABS legges det til rette for en raskere og mer omfattende videreutvikling.

TABS er teknisk sett bygget på TSP, men vil også inkludere funksjonalitet som i dag bare finnes i Nettadmin og som Nettadmin-brukerne har satt pris på.

Selskapet TABS AS, et datterselskap av Lime Green Digital AS, vil drive og videreutvikle TABS i samarbeid og samråd med ATL, TF og kundene. Support-teamet i Nettadmin, Jan Anker Goli og Øyvind Eidesen, arbeider nå for TABS AS, sammen med supportansvarlig i TSP, Thorsten Heberger.

– Med TABS får vi nå tilgang til et team av dedikerte utviklere og mange løsninger som vi lenge har ønsket oss i Nettadmin, sier Jan Anker-Goli fra ATL.

Overgangen til TABS
Overgangen fra Nettadmin til TABS vil gjennomføres i samarbeid med trafikkskolene i løpet av høsten. Mer informasjon om overgangen kommer i god tid før trafikkskolene må gjøre noe.

I samarbeid med ATL har Lime Green allerede gjort betydelige forbedringer og endringer i TABS for å legge til rette for overgangen fra Nettadmin til TABS.

Det er også gjort andre forberedelser for å gjøre overgangen fra Nettadmin til TABS så smidig som mulig. Blant annet er det laget løsninger som sikrer at viktig innhold som varelager, ansatte, aktive elever, elevfortegnelse, kalendere, transaksjoner og saldolister automatisk overføres til TABS.

For de kundene som bruker TSP medfører overgangen kun mindre tilpasninger.

All utvikling av ny funksjonalitet vil fra og med i dag kun skje i TABS. Nettadmin vil bli stengt ned ved utgangen av oktober 2017, men vil være tilgjengelig som arkiv for eldre data.

Mer om overgangen fra Nettadmin til TABS
De trafikkskolene som i dag bruker Nettadmin vil få ekstra støtte og tilbud om opplæring i form av veiledninger i tekst og video og en-til-en rådgivning. Jan Anker-Goli og Øyvind Eidesen vil ha et spesielt ansvar for å bistå skolene i denne overgangsprosessen.

Vi tror derfor ikke at det vil være behov for egne kurs i forbindelse med overgangen til TABS, men hvis det viser seg at det er stor etterspørsel etter slike kurs vil TABS tilby dette. Det vil ikke påløpe noen avgifter eller kostnader knyttet til overgangen utover skolenes egen tidsbruk – og denne tidsbruken arbeider TABS for å minimere.

Fra og med 1. juli er lisensprisene for TABS de samme som for Nettadmin: kr 210 + mva. per bruker per måned (gjelder for medlemmer).

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller innspill; ta gjerne kontakt med oss!

Torgeir Abusdal: 911 95 775 / torgeir@atl.no
Stig Ohrvik: 417 64 826 / stig@trafikkforum.no
TABS: support@tabs.no

ATL LimeGreen TF