Trafikksikkerhetskonferansen Trafikant 3.0

MA og MA-Ungdom inviterer til trafikksikkerhetskonferanse 18. februar.

Årlig er det mellom 800 og 900 personer som dør eller blir hardt skadd i trafikkulykker. Disse tallene må ned! Er det mulig å bli en trafikant som alltid tar de rette valgene, og ikke utsetter hverken seg selv eller andre for fare? Hvordan kan hver og en av oss gjøre en forskjell?

Hva vet vi for eksempel om ungdom i alvorlige trafikkulykker? Bør vi si ifra mer i trafikken, eller tør vi ikke? Og hvordan blir fremtiden, med selvkjørende biler og automatiske trafikksystemer?

MA og MA-Ungdom inviterer til trafikksikkerhetskonferanse i Oslo 18. februar fra kl 10 – 15.