Undervisningsopplegg om rus i trafikken

Godt samarbeid med MA-Ungdom


MA-Ungdom har etter søknad fått tilskudd fra Samferdselsdepartementet til utvikling av et undervisningsopplegg om rus i trafikken. Det skal utvikles et e-læringsprogram, samt et undervisningsopplegg.

Målet er å lage et undervisningsopplegg med fokus på rus i trafikken som kan tas i bruk som en del av undervisningen ved trafikkskoler, i skoleverket og andre arenaer.

Tirsdag 7. november var det nytt møte i ressursgruppen i MAs lokaler i Oslo. Foruten Stig Eid Sandstad og Line Langaas i MA Ungdom består ressursgruppen av Stig Anders Ohrvik, Trafikkforum; Eirik Olaussen, Sande Trafikkskole; Rita Helen Aarvold, Statens vegvesen og Anne Beate Budalen, MA Rusfri trafikk.