Konstruktiv læreplansamling på Skedsmokorset

Store mengder fagfolk var tirsdag samlet i Trafikkforums lokaler for å diskutere endringsforslaget for trafikkopplæringsforskriften med tilhørende læreplaner som er ute på høring. I tillegg til at hele læreplangruppe klasse B hadde oppsummeringsmøte, hadde Trafikkforum invitert inn til en forsterket MC-gruppe, hvor NMCU og NAF MC var innkalt i tillegg til bransjeorganisasjonene og trafikklærerutdanningen ved Nord universitet. I tillegg til dette ble endringsforslagene på tunge klasser og traktor gått gjennom og kommentert i en tredje parallell samling.

Arbeidet i gruppene bærer i hovedsak preg av at hele revisjonsarbeidet har vært inkluderende, og at fagmiljøene mener de har blitt lyttet til. Dermed er det også i stor grad oppslutning om hovedinnholdet i høringsforslaget.

Den største diskusjonen ble ført i MC-gruppa, der det ble diskutert om kurs i presis kjøreteknikk burde være en del av den obligatoriske opplæringen i klasse A1 i stedet for å være en del av konverteringskurset fra A1 til A2 som forutsatt i endringsforslaget.

Fordelen med dette er naturligvis at alle kandidatene på A1 vil få økt kompetanse i presis kjøreteknikk. Ulempen er at de mister muligheten til å erfare hvordan en vesentlig større motorsykkel oppleves gjennom kurs i presis kjøreteknikk ved konvertering fra A1 til A2.

Intensjonen i endringsforslaget er at opplæringen knyttes til ulykkesrisiko, slik at risikoen i kryssulykker blir belyst gjennom obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk på A1, mens risikoen for utforkjøring i større hastigheter er større i klasse A2, noe som tas høyde for gjennom krav om kurs i presis kjøreteknikk i konverteringskurset fra A1 til A2.

Vi vil gjerne ha innspill fra medlemmene på dette.