Avtale om elektronisk kjørebok

Trafikkforum har inngått avtale med ABAX, som er Norges største leverandør av elektroniske kjørebøker

Fra 1. januar 2016 ble det innført krav om elektronisk kjørebok for å oppnå lavere skattesats ved fordelsbeskatning for bruk av arbeidsgivers bil når kjørelengden i næring er over 40 000 km årlig.

For inntektsåret 2016 er fristen for anskaffelse av elektronisk kjørebok 15. april. Perioden frem til 15. april 2016 blir da beregnet etterskuddsvis på bakgrunn av erfaringstall for resten av året.

Trafikkforum har etter grundig vurdering av flere leverandører besluttet å inngå samarbeid med ABAX om elektronisk kjørebok for medlemmer i Trafikkforum. Beslutningen er tatt på bakgrunn av stabilitet, brukervennlighet og etterhvert mulighet for integrasjon mot TSP. Vi har i tillegg oppnådd god pris i forhold til markedspris, og mener at dette totalt sett er den løsningen som gir best uttelling på kost/nytte.

Bakgrunnen for økt etterspørsel er selvfølgelig regelendringen på fordelsbeskatning, men den elektroniske kjøreboken er også en meget god og enkel løsning ved kjøregodtgjørelse.

Se avtalen her