Nå kommer læreplanene!

Den nye læreplanen for klasse B, B96 og BE som gjelder fra 1. januar 2017 er nå tilgjengelig på Statens vegvesens nettsider.

«Først og fremst er læreplanen en veiledning for trafikklærerne. Den gir informasjon om hva det skal gis opplæring i, og føringer for hvordan. Den skal fungere både som rettesnor og som faglig og pedagogisk inspirasjon. Trafikklærerne har relativt stor metodefrihet; dvs. frihet til å legge til rette fagstoffet slik de selv mener det er best for eleven, bare de holder seg til de rammene som læreplanen setter. Behovet for veiledning gjennom sentrale læreplaner må ses i sammenheng med den profesjonelle kompetansen lærerne har. »

Læreplanene for de andre klassene er tilgjengelig som tekst i pdf.

Vi legger også ut læreplanene her fortløpende, etterhvert som de blir publisert. F.o.m. 1. januar 2017 vil de nye læreplanene være tilgjengelig på Trafikkforums nettsider under menypunktet «ressurser».

Eksisterende læreplaner vil da etterhvert bli fjernet.

Klikk her for link til alle læreplanene på vegvesen.no

Klikk her for læreplan klasse B

Klikk her for høringsoppsummering og endringsforskrift

Klikk her for å se Trafikkforums kurstilbud i forbindelse med ny forskrift og nye læreplaner