Høyre står fast på fraværsgrensa

Lite fokus på føreropplæring i nytt utkast til partiprogram

Andre utkast til Høyres stortingsprogram 2017 – 2021 ble i går presentert av leder i programkomiteen Torbjørn Røe Isaksen. Partiprogrammet skal endelig behandles på Høyres landsmøte i mars 2017, og det er frem til 12. februar 2017 mulig å komme med innspill.

Bransjeorganisasjonene ATL og Trafikkforum var i november i møte med Alexander Ibsen i programkomiteen for å formidle hvilke utfordringer som er knyttet til måloppnåelse i føreropplæringen. Vi ønsket å formidle at en av intensjonene i føreropplæringen er å gi de uerfarne førerne tilstrekkelig øving og erfaring over tid, og at det er nødvendig å fokusere på samhandling med annen trafikk i et normalt trafikkbilde. Selv om vi opplevde at vi ble møtt med forståelse for problemstillingen, er det nå klart at ingen av våre innspill er vektlagt.

Andre utkast til partiprogram foreligger nå, og det er dessverre ikke oppløftende lesning for trafikksikkerhetsarbeidet.

Under temaet Videregående opplæring og yrkesfag slås det fast at Høyre vil «beholde en nasjonal fraværsgrense i den videregående skole». Problematikken rundt fraværsgrensa og føreropplæring blir overhodet ikke nevnt i programmet.

Under temaet Raskere frem og tryggere hjem listes det opp en rekke tiltak på vei og samferdsel, men altså i hovedsak materiell tiltak og tiltak rettet mot kontroll og overvåkning. I kommende stortingsperiode er det Høyres mål å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken med minst 20 prosent. Dette skal såvidt vi kan se i hovedsak oppnås gjennom raskere veiutbygging og sikrere veier, i tillegg til kontroll av fart og rusmiddelbruk.

I ett strekpunkt heter det riktignok at Høyre vil «legge til rette for føreropplæring og teknologiutvikling som bidrar til økt trafikksikkerhet», uten at det på noen måte fremgår hva dette innebærer.

Det er anledning til å komme med innspill frem til 12. februar, og det skal vi selvfølgelig benytte oss av.

 

 

Andre som ønsker å gi innspill til programkomiteen i Høyre kan gjøre det ved å klikke her.

Hele utkastet til Høyres partiprogram finner du ved å klikke her.