Fra bane til vei – Nytt kurstilbud i 2016!

En naturlig videreføring fra sikkerhetskurs bane til sikkerhetskurs vei

Etter ti års praksis og flere runder med Fagdag 3.8 begynner de fleste forhåpentligvis å føle seg trygg på Sikkerhetskurs på bane. Likevel er det viktig å huske at Sikkerhetskurs på bane ikke er et mål i seg selv, men bare en liten del av veien frem til å bli en trygg fører.

Det kan være en utfordring å følge den røde tråden i læreplanen slik at trafikkopplæringen blir en naturlig helhet. Mange synes det er vanskelig å utnytte opplevelsene fra Sikkerhetskurs på bane slik at erfaringene blir med eleven videre, og bidrar til selvinnsikt, risikoforståelse og god beslutningskvalitet. Hvis vi klarer å få til dette, vil vi ikke bare få en bedre gjennomføring av Sikkerhetskurs på vei, men også være med å legge til rette for livslang læring, slik at eleven kan bli en trygg og selvstendig fører i fremtiden.

Det nye kurstilbudet Fra bane til vei tar for seg følgende spørsmål:

Hvordan tilrettelegge for en naturlig videreføring fra sikkerhetskurs bane til sikkerhetskurs vei?
Hvordan tilrettelegge for gode læringsprosesser på sikkerhetskurs vei?
Hvordan dra nytte av opplevelsene og erfaringene fra sikkerhetskurs på bane til sikkerhetskurs på vei?

Temaer for samlingen:
Konstruktivistisk læringsssyn
Produkt- eller prosessmål
Oppgaveorientert undervisning
Bruk av refleksjonsark med oppgaver på sikkerhetskurs på vei

Kursansvarlig: Tore Johannessen