– En skjønnsmessig vurdering

Bestilling av førerprøve kan skje fra bilen, men ikke under kjøretime

Vegdirektoratet har i dag besvart henvendelsen fra Trafikkforum hvor vi ba om en klargjøring av praksis med bestilling av førerprøver over telefon, etter at en trafikklærer mandag ble avvist av publikumstjenesten fordi trafikklæreren ringte fra bilen.

Vegdirektoratet presiserer i svaret at bakgrunnen for retningslinjene er at det ikke er en ønsket praksis at trafikklærer bestiller førerprøve på vegne av en kandidat mens de gjennomfører kjøretime.

Så lenge det ikke foregår undervisning som eleven betaler for, skal det imidlertid være anledning til å bestille førerprøve uavhengig av hvor man befinner seg:

– Bestilling av førerprøve kan skje fra bilen, men ikke under selve kjøretimen. Vi legger til grunn at det store flertallet av elevene i utgangspunktet ønsker at tiden de betaler for brukes til undervisning og ikke til aktiviteter som kan ansees som kontorarbeid, sier Bente Skjetne i Trafikantseksjonen i Statens vegvesen.

Hun minner også om at om at vegvesenet har en svært godt utviklet nettløsning som de først og fremst anbefaler å bruke, og som det jobbes kontinuerlig med å forbedre.

Når det gjelder den konkrete situasjonen vises det til at det er TK-tjenester som besvarer alle telefonhenvendelser knyttet til prøvebestilling.

– Den enkelte operatør må utøve en skjønnsmessig vurdering av hva som er situasjonen. Det må sees opp mot intensjonen bak brevet som er sendt ut.

Vegdirektoratets klargjøring vil også bli oversendt til TK-tjenesten.

Viktig avklaring

Dette er en viktig avklaring, som er helt i tråd med Trafikkforums synspunkt og anbefalinger. Trafikkforum vil fortsette med å anbefale nettløsningen, og vi er glad for at det jobbes med å forbedre den. Men selv om nettløsningen er den foretrukne løsningen for mange, er det fortsatt mange som foretrekker å bestille på telefon. Da er det viktig at praksis er i tråd med intensjonen, slik at rutinene oppfattes som meningsfylte, og ikke som unødige hindringer. Da er det mye enklere å motivere til å innarbeide god praksis også.