En kime til mer samarbeid?

Trafikkforum og ATL har i det siste samarbeidet om flere store og viktige saker. Både fravær i videregående skole og tiltak mot piratvirksomhet er eksempler på store og tunge saker som organisasjonene lenge har arbeidet tett sammen om, og nylig ble det kjent at Trafikkforum og ATL forener kreftene i utvikling av et felles administrasjonsverktøy basert på Trafikkforums TSP og ATLs Nettadmin.

Like etter sommerferien møtes styrene i Trafikkforum og ATL for å diskutere hva organisasjonene kan samarbeide om i fremtiden, og i hvilken form.

Dette ble også diskutert på Trafikkforums medlemsmøte i forbindelse med landsmøtet i april, og det har blitt diskutert på ATLs landsmøte i juni. Mange mener at tiden er inne for å etablere en helt ny, felles organisasjon, mens en annen tilnærming kan være å utvide samarbeidet på enkelte områder.

Målet for et utvidet samarbeid er å

  • Utnytte ressursene bedre
  • Ta vare på det som er bra i begge organisasjoner, og utvikle det videre i stedet for å konkurrere
  • Stå sammen om det som er viktig
  • Bli enda bedre på fag
  • Bli enda bedre på kurs
  • Få større tillit og troverdighet i bransjen, i samfunnet, hos myndighetene og mot samarbeidspartnere og andre organisasjoner
  • Bli bedre på lobbyvirksomhet og å vedlikeholde forholdet til andre viktige aktører
  • Utvikle stadig bedre produkter for bransjen, og fremforhandle bedre avtaler. Lettere når det er en litt større aktør enn når det er to som konkurrerer om samarbeidspartnernes gunst

Så vil prosessen videre forhåpentligvis vise hvordan dette kan oppnås til beste for bransjen og medlemmene. Det viktigste i dette bildet er selvfølgelig å holde fast på at det er medlemmene som «eier» organisasjonene, og som gjennom landsmøtet hvert år gir styringssignaler til styret og administrasjonen i organisasjonene. Et mer formalisert samarbeid må derfor behandles i landsmøte.