Hvorfor ikke kjøretimer på kveldstid?

I forbindelse med de nye fraværsgrensene i videregående skole har det gjentatte ganger blitt sagt at trafikkskolene må tilpasse seg de nye fraværsreglene ved å tilby kjøretimer på kveldstid.

Vi mener at dette er et utsagn som bygger på kunnskapsløshet, og vil derfor prøve å korrigere bildet. 

Trafikklærerne kan som andre jobbe på ettermiddag og kveld, og det gjør de også svært ofte. De fleste kurs går på ettermiddag og kveld, blant annet trafikalt grunnkurs. Mørkedemonstrasjon er også på kveld, og tar svært mye tid i hele vinterhalvåret.

Grunnen til at det er viktig med kjøretimer på dagtid på hverdager, er at det er viktig med erfaring, opplevelser, øving og veiledning i å kjøre i normal trafikk.

For å sikre at trafikkskolene følger opp intensjonene i læreplanverket for føreropplæringen og dermed bidrar til å opprettholde og forsterke den positive ulykkesutviklingen som har vært de siste årene, og da særlig hos ungdom, er det av avgjørende betydning at trafikkopplæring finner sted til tider og på steder med trafikkmengde som samsvarer med målene i læreplanverket.

For at læring skal foregå er det også en forutsetning at den som skal lære er uthvilt og motivert.

Trafikkforum sendte i sommer ut en pressemelding hvor vi oppfordrer ungdom til å oppsøke trafikkskolene tidligere, for å unngå mye fravær på kort tid. Dersom fraværsgrensene blir stående er det det som eventuelt er løsningen, i tillegg til god planlegging.

Trafikkforum vil gjerne bidra til at de politiske partiene generelt, og ungdomsorganisasjonene spesielt, har tilgang til korrekte opplysninger som kan danne grunnlag for videre behandling av denne saken.

Vi har derfor utarbeidet et ressurshefte om trafikksikkerhet og trafikkopplæring og et debatthefte om trafikkopplæring og fraværsgrenser som kan brukes til å belyse problemstillingen.

Vår holdning er fortsatt at det ville være en naturlig konsekvens av samfunnets  syn på førerkompetanse som en del av allmenndannelsen at fravær i videregående skole som følge av førerkortrettet opplæring ved godkjente trafikkskoler blir tatt inn i Forskrift til opplæringsloven som en av flere grunner som gir unntak fra bestemmelsen om fraværsgrense.

 

Ressurshefte
Ressurshefte
Debatthefte
Debatthefte

 

Se også pressemeldinger fra Trafikkforum om samme emne:

Artikler om samme emne på trafikkforum.no