Inntil 1 år karantene ved juks på førerprøven

Etter at det den siste tiden har blitt kjent flere tilfeller av forsøk på juks ved førerprøven, sender vegdirektoratet i dag ut på høring en lovendring som tar sikte på å ilegge kandidater som blir tatt for forsøk på juks en karantene på inntil ett år.

Lovendringen gir samtidig hjemmel for å ilegge karantene for ikke bestått prøve i inntil to måneder. Vegdirektoratet forsikrer imidlertid at det ikke foreligger planer om å utvide karantenetiden på ikke beståtte prøver for øyeblikket.

Kandidater som ikke består førerprøven blir i dag ilagt en karantene på henholdsvis 2 uker for teoriprøven og 4 uker for praktisk prøve. Kandidater som blir tatt i fusk får samme karantene. Det er behov for en vesentlig lengre karantene ved fusk. Det foreslås derfor en hjemmel for å innføre karantene på inntil ett år i slike saker. Tilsvarende regler foreslås ved utrykningsprøve og ved prøve for yrkessjåførkompetanse.

Intensjonen med forslaget er at karantenen skal virke forebyggende og avvergende, så kandidaten velger å gjennomføre nødvendig opplæring for å bestå prøven, i stedet for å fuske ved å bruke ulovlig hjelpemidler. Kandidater som erverver førerkort eller kompetansebevis ved å fuske kan utgjøre en betydelig trafikkfare.

Høringsfristen er satt til 13. juli 2016.

Hele høringsforslaget finnes på vegvesen.no.