Også førerløse biler må ha førere

Flere produsenter innser at førerløse biler er lenger unna realisering enn antatt, etter forsøk med selvkjørende biler i California.

Da trafikklærerrollen mot 2035 ble diskutert på Lillestrøm i november i fjor, konkluderte vi med at det fortsatt vil være behov for føreropplæring, både pga det juridiske ansvaret og fordi vi så for oss at det også i «selvkjørende» biler vil være behov for en fører som overvåker systemene og griper inn når noe går galt. I tillegg reiser den etiske dimensjonen en rekke spørsmål, når vi blir stilt overfor et eksempel hvor førerstøttesystemene kan velge mellom å redde føreren og passasjerene fremfor en eller flere fotgjengere, eller omvendt. Vil vi tillate førerstøttesystemer som er forhåndsinnstilt til å prioritere noen liv på bekostning av andre?

Lovgivningen har vært sett på som hovedproblemet fra produsentenes side, men rapporter som har kommet inn etter at myndighetene har tillatt 11 forskjellige selskaper å teste selvkjørende biler på vei i California viser at de tekniske utfordringene også har vært større enn antatt, melder TV2.

Google har fra perioden september 2014 til november 2015 rapportert 272 feil som gjorde at sjåføren måtte gripe inn for å unngå en ulykke. Totalt har 7 forskjellige selskaper rapportert inn 2894 feilhendelser fra de selvkjørende bilene i perioden.

California har allerede vedtatt et midlertidig regelverk som stadfester førerens ansvar, og stiller krav om obligatorisk opplæring for å kunne oppnå førerrett for selvkjørende kjøretøy.

Tankegangen om at det alltid vil være en fører som er juridisk ansvarlig deles også av Toyota:

– Vi tror på at en person alltid må være på plass bak rattet, sa Jim Lentz, sjef for Toyota North America under Detroit-utstillingen for noen dager siden.

– Vi ser ikke for oss at det snart kommer en dag hvor du bare kan hoppe inn i baksetet og lese avisen, mens bilen kjører deg til jobb, fortalte Lentz videre.

Men det betyr likevel ikke at Toyota er negative til selvkjørende biler. 96 prosent av alle trafikkulykker skyldes ifølge Toyota førerfeil, så hvis førerstøttesystemer som kan bidra til å unngå ulykker, vil ha en dramatisk effekt på antallet ulykker.

Toyota vil derfor prøve å bruke autonome funksjoner i bilene for å forbedre sjåførens ferdigheter for å redusere antallet ulykker, og for å gi bedre mobilitet for funksjonshemmede.

Mer på tv2.no