Føringer for gjennomføring av sikkerhetskurs på øvingsbane

Til tross for at Fagråd 3.8/Fagråd 3.10 har reist landet rundt og kurset trafikklærere i gjennomføring av sikkerhetskurs på bane, er det fortsatt mange som i hovedsak gjennomfører «glattkjøringskurs» iht Normalplanen av 1994.

Det vi fortsatt kaller «den nye» norske føreropplæringsmodellen ble innført allerede i 2005, med mindre justeringer i 2017.

For at flest mulig elever skal ha best mulig utbytte av gjennomføringen slik den er tenkt, har Statens vegvesen i samråd med NAF og Fagråd 3.10 kommet til at det er riktig å gi utfyllende føringer for gjennomføringen av kurset.

Se føringene her