Trafikklærerrollen mot 2035

Hva skjer med trafikklæreren etter hvert som førerstøttesystemene utvikler seg? Blir trafikklæreren overflødig? Dette var spørsmål som ble berørt da bransjeorganisasjonene, høyskolemiljøene og vegdirektoratet møttes på Lillestrøm torsdag 5. november.

Det var vegdirektoratet som hadde invitert Trafikkforum, ATL, HiNT og HiOA til dagseminar på Lillestrøm torsdag 5. november. Dagen startet med foredrag av Anders Godal Holt fra ITS-seksjonen i Statens vegvesen, som kunne informere om intelligente transportsystem og anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi innen transportsektoren. ITS kan bidra til både bedre trafikksikkerhet, økt mobilitet og fremkommelighet og bedre miljø. Anders Godal Holt kunne også fortelle mye om “det sikre kjøretøyet” og førerstøttesystemenes mulighet til å informere, støtte eller kontrollere.

Den etiske dimensjonen reiser en rekke spørsmål, når vi blir stilt overfor et eksempel hvor førerstøttesystemene kan velge mellom å redde føreren og passasjerene fremfor en eller flere fotgjengere, eller omvendt. Vil vi tillate førerstøttesystemer som er forhåndsinnstilt til å prioritere noen liv på bekostning av andre?

Det var imidlertid ingen i bransjen som ga uttrykk for bekymring med tanke på bransjens fremtid. Det er mulig at innholdet i opplæringen kan endre seg noe, men juridisk sett vil det være en fører som har ansvaret for kjøretøyet i overskuelig fremtid, og da vil det også være behov for førerkortrettet opplæring. Det kan imidlertid hende at nødvendig læring dreier fra å være førerrettet til å ha mer preg av overvåkning av sikkerhetssystemer. Samtidig er det lite sannsynlig at infrastruktur for førerløse biler vil være utbygd i alle typer områder. Mer sannsynlig er det at systemene vil ha varierende inngripen i ulike områder, ut fra trafikktetthet og infrastruktur.

Etter lunch hadde vi Knut Olav Nestås med oss, om ikke fysisk så ihvertfall elektronisk. Nestås er fylkessekretær i Trygg Trafikk i Hordaland, og han bidro med et foredrag tidligere fremført på trafikklærerutdanningens jubileum på Stjørdal. Selv om ihvertfall første del av dagen sto i teknologiens tegn, var ikke teknologien helt enig med Nestås, men vi fikk ihvertfall med oss at han ønsker seg at trafikklæreren skal ha mer formalkompetanse i bunn.

Skal vi legge stemningen i forsamlingen til grunn er det lite som tyder på at kravet til formalkompetanse for å oppnå godkjenning som trafikklærer med norsk utdanning øker på kort sikt. Flere legger vekt på at avstanden mellom norsk og utenlandsk utdanning allerede er stor, og det blir pekt på at det vil være en fordel at utdanningen ellers i Europa blir bedre før vi øker kravene til formalkompetanse i Norge. Å videreutvikle mulighetene til å bygge på utdanningen for de som vil, er derimot svært aktuelt, også i og med at høyskolene som utdanner trafikklærere ser ut til å bli universiteter i nær fremtid. Dermed har vi i Norge faktisk universitetsutdannede trafikklærere i nær fremtid. Ellers er etterutdanning av trafikklærere også et aktuelt tema.

Hele dagen ble sydd sømløst sammen av Petter Berg i Statens vegvesen, som gjorde en en formidabel innsats som ordstyrer.