Julehilsen fra Statens vegvesen

Hei!
2021 går mot slutten og vi kan se tilbake på et hektisk år, både hos trafikkskolebransjen og her hos oss i Trafikantavdelingen i Statens vegvesen.
Etter snart to år med smitteverntiltak og pandemihåndtering er det lov å være lei og ønske seg tilbake til normale tider.
Jeg vil berømme bransjen for å ha fulgt opp smitteverntiltakene lojalt. Vi har faktisk ikke hatt et eneste tilfelle av smitte blant våre ansatte som kan spores tilbake til arbeidssituasjonen. På den måten har vi unngått at hele trafikkstasjoner har vært satt ut av spill, og aktiviteten har kunnet gå så normalt som mulig.
For at denne positive trenden skal fortsette i 2022 innfører vi obligatorisk bruk av munnbind også i klasser der avstanden mellom kandidat og førerprøvesensor er mer enn 1 meter.
Både vi og dere opplever en stor etterspørsel etter våre tjenester. Mange som kanskje ikke har tenkt å ta førerkort har ombestemt seg. Det har gitt oss alle en stor pågang av kunder. Ventetiden for oppkjøring har vært lenger enn vi har ønsket, men vi er glade for å kunne si at vi nå har rekruttert en rekke nye sensorer som vil bidra til å avhjelpe situasjonen. Vi ser også at kandidatene som kommer til oppkjøring er bedre enn tidligere og beståttprosenten har økt. Det er et viktig bidrag til kortere ventetid.
Dødstallene i trafikken fortsetter å gå ned. Den endelige statistikken for 2021 kjenner vi ikke før året er omme, men kvaliteten på trafikkopplæringen i Norge er en viktig faktor til at vi ser stadig færre drepte i trafikken.
Jeg ser frem til å fortsette samarbeidet med trafikkskolebransjen mot nullvisjonen for hardt skadde og drepte i trafikken.
Med ønske om en god jul og et godt nytt år!
Mvh
Frode Børstad

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum