Raus - engasjert - ansvarlig

Lenke

Strategi 2020

Strategi 2020 er et strategidokument som ble utarbeidet i perioden 2012 – 2015. Arbeidet ble ferdigstilt på Trafikkforums strategisamling i desember 2015 , og lagt frem for landsmøtet våren 2016.

Trafikkforums vedtekter

Trafikkforums vedtekter ble senest revidert ved Trafikkforums landsmøte i 2022. Årsaken til vedtektsendringen i 2022 var å gi valgkomiteen bedre anledning til å utføre sitt oppdrag.

Plan møter praksis

En studie av trafikklærernes læreplanforståelse og erfaringer med vurdering for å lære. Elisabeth Suzen. NTNU, 2018.

Studier ved Nord universitet studiested Stjørdal

Videreutdanning og spesialutdanning i trafikkrelaterte fag, bl.a: Bachelor i trafikkpedagogikk Faglig leder Trafikklærer tunge kjøretøy Instruktør i utrykningskjøring Spesialutdanning klasse A Spesialutdanning klasse S Spesialutdanning klasse T

Play mobil

Fag, læring og undervisning på trafikalt grunnnkurs. Rismark, Sølvberg, Sitter og Stenøien. Vox, 2004.