Hva forklarer nedgangen i antall drepte og hardt skadde i trafikken etter 2000?

En oppdatering. Rune Elvik og Alena Katharina Høye.