Studier ved Nord universitet studiested Stjørdal

logo_NORD

Videreutdanning og spesialutdanning i trafikkrelaterte fag, bl.a:

  • Bachelor i trafikkpedagogikk
  • Faglig leder
  • Trafikklærer tunge kjøretøy
  • Instruktør i utrykningskjøring
  • Spesialutdanning klasse A
  • Spesialutdanning klasse S
  • Spesialutdanning klasse T