Verdier

Føreropplæring er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar. For Trafikkforum er det viktig å bidra til at trafikkskolene blir anerkjent for sitt bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet. Vi skal være en samfunnsaktør som blir lyttet til, og vi skal være en konstruktiv samarbeidspartner i dialog med politiske myndigheter og fagmyndigheter. I tillegg til å bidra til gode rammevilkår for føreropplæringen, skal vi også bidra til faglig utvikling, veiledning og kompetanseheving.

Trafikkforums kjerneverdier er:

• Raus
• Engasjert
• Ansvarlig

Trafikkforum er den rause bransjeorganisasjonen for ansvarlige trafikkskoler og engasjerte trafikklærere.

Ved å være den rause bransjeorganisasjonen tar vi godt imot alle i bransjen. Ved å være engasjert og ansvarlig sørger vi for å oppnå våre mål og visjoner, og bidrar til at våre medlemmer er ansvarlige trafikkskoler med engasjerte trafikklærere.

Mål

Trafikkforum er en medlemsorganisasjon for trafikkskoler og trafikklærere. Trafikkforum har som formål å

 • ivareta medlemmenes faglige interesser gjennom kompetanseutvikling, opplysningsarbeid og bistand til skolene
 • være premissleverandør for utviklingen av bransjens rammevilkår gjennom påvirkning av myndigheter og opinion
 • tilby medlemmene rabattert undervisningsmateriell og relevant rekvisita gjennom organisasjonens servicesenter

Dette formålet er nedfelt i Trafikkforums vedtekter, og er utgangspunktet for Trafikkforums virksomhet. Trafikkforums styre og administrasjon ivaretar formålet slik:

Trafikkforum arrangerer jevnlig kurs, medlemsmøter og arbeidssamlinger som har til hensikt å gi trafikklæreren erfaringer og opplevelser som fører til økt kompetanse.

Faglig utvikling og kompetanseheving er et satsingsområde, og Trafikkforum tar sikte på å være en betydelig leverandør av etterutdanningskurs når det blir krav om etterutdanning og resertifisering av trafikklærere i fremtiden.

Trafikkforum bistår også medlemmene med råd og veiledning.

Trafikkforum bruker videre mye tid på å bedre rammevilkårene i bransjen.

Vi har tatt aktivt del i arbeidet med evaluering av læreplanverket med påfølgende forskriftsendring, vi har også deltatt i evaluering av trafikklærerkompetansen, og foreslått fremtidige krav til kompetanse.

Vi vil fortsette å jobbe målrettet for bedre rammevilkår også i fremtiden, til fordel for gode trafikkpedagogiske løsninger, bedre trafikksikkerhet og lavere risiko i trafikken. Trafikkforum samarbeider godt med både fagmyndigheter og andre aktører som jobber for og med trafikksikkerhet og trafikkpedagogikk.

Trafikkforum utgir egne lærebøker. I tillegg utvikler vi sammen med våre samarbeidspartnere stadig nye læringsverktøy tilpasset ulike plattformer, slik at alle skal ha en optimal mulighet til å lære, tilpasset sine egne forutsetninger.

Samfunnsansvaret

Norske trafikkskoler er tildelt et betydelig samfunnsansvar.

På vegne av storsamfunnet skal vi ivareta en føreropplæring som bidrar til nullvisjonen, en visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken.

Og det virker. Norge er best i verden på trafikksikkerhet. Og det som skiller oss fra andre land er føreropplæringen. Andre land har både sikrere biler og bedre veier enn oss. Men ingen har bedre føreropplæring.

Det unike med den norske føreropplæringsmodellen, er at hovedfokus ikke lenger ligger på faktakunnskap og grunnleggende kjøreferdighet, men på å utvikle risikoforståelse, selvinnsikt og erfaring i å ta selvstendige beslutninger med lav risiko.

Føreropplæring er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar. Det er en del av allmenndannelsen, det er en del av den kompetansen det blir forventet at man har, og det er ikke minst et samfunnsansvar å bidra til nullvisjonen.

For Trafikkforum er det viktig å bidra til at trafikkskolene blir anerkjent for vårt bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet. Det er viktig å ta del i arbeidet med utvikling av læreplaner, og å sørge for at intensjonene i læreplanverket blir fulgt opp. Vi skal være en samfunnsaktør som blir lyttet til, og vi skal være en konstruktiv samarbeidspartner i dialog med politiske myndigheter og fagmyndigheter. I tillegg til å bidra til gode rammevilkår for føreropplæringen, skal vi også bidra til faglig utvikling, veiledning og kompetanseheving.

Trafikkforum skal være den rause organisasjonen for engasjerte trafikklærere og ansvarlige trafikkskoler.

Strategi 2020 er et strategidokument som ble utarbeidet i perioden 2012 – 2015. Arbeidet ble ferdigstilt på Trafikkforums strategisamling i desember 2015 , og lagt frem for landsmøtet våren 2016.

Nyhetsbrev

Her finner du nyhetsbrev fra Trafikkforum fra 2014 og frem til i dag.

2022

Nyhetsbrev sommer 2022

 • Ulykkesåret 2022 – har opplæringen blitt dårligere?
 • Lenge å vente på oppkjøring? Slik sikrer du deg mot stryk!
 • Nye regler for elsparkesykkel innført fra 15. juni
 • Medlemsfordel – Circle K
 • Medlemsfordel – Tacsystem
 • Medlemsfordel – Klesprofil
 • Medlemsfordel – Hurtigruta Carglass

2021

Nyhetsbrev nr 8 – 2021

 • Ny midlertidig forskrift

Nyhetsbrev nr 7 – 2021

 • Hodet over vannet

Nyhetsbrev nr 6 – 2021

 • Følg lokale påbud og anbefalinger
 • Tilgang til førerprøver
 • Husk landsmøtet 2021
 • Ny avtale med Kravia

Nyhetsbrev nr 5 – 2021

 • Erfaringdeling TABSgo!

Nyhetsbrev nr 4 – 2021

 • Early-bird-tilbud på ny MC-bok

Nyhetsbrev nr 3 – 2021

 • Landsmøtet 2021

Nyhetsbrev nr 2 – 2021

 • Ny MC-bok!

Nyhetsbrev nr 1 – 2021

 • Endringer i lærebok klasse B – skilt og regler kommer tilbake

2020

Nyhetsbrev nr 3 – 2020

 • Sommerbrev 2020

Nyhetsbrev nr 2 – 2020

 • Statusoppdatering – covid-19

Nyhetsbrev nr 1 – 2020

 • Kurs
 • Landsmøte
 • Simulator
 • Ansvar

2019

Sommerhilsen 2019 (last ned)

 • Områdegjennomgangen
 • Gyldig fravær
 • Medlemsfordel på kurs: 3 for 2!
 • Nyhet! Bransjeprat
 • Dugnad for å møte økning i MC-ulykkene
 • Landsmøte 2020

Nyhetsbrev nr 1 – 2019

 • Avslutter samarbeid

2018

Julebrev 2018

Nyhetsbrev nr 1 – 2018

 • Landsmøtet 2018
 • Medlemsmøte med tema sammenslåing
 • Asfaltkjøring på Våler
 • Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet
 • Oppdaterte lærebøker

2017

Nyhetsbrev nr 8 – 2017 (last ned)

 • Trafikkforum Tarmac
 • Landsmøtet 2018
 • Nasjonal tiltaksplan
 • Vellykket dag på Vålerbanen
 • Ice Drive 2018

Nyhetsbrev nr 7 – 2017

 • TABS Go er live!
 • Føreropplæringskonferansen 2018 i Trondheim
 • Undervisningsopplegg om rus i trafikken
 • Tilgjengelig materiell fra MA-Ungdom
 • Ice Drive 2018

Nyhetsbrev nr 6 – 2017

 • Felles styremøte
 • – Medlemmene som avgjør
 • Undersøkelse om føreropplæring og øvelseskjøring

Nyhetsbrev nr 5 – 2017

 • Bli med på cruise!
 • Folder om fraværsgrenser og føreropplæring
 • Avtale for betalingsterminal og kortinnløsning

Nyhetsbrev nr 4 – 2017

 • ATL og TF går sammen om TABS – et felles administrasjons- og bookingsystem for trafikkskolebransjen

Nyhetsbrev nr 3 – 2017

 • Full kontrol
 • Full kontroll-boken på arabisk
 • Perspektiv på MC – Samkjøring
 • Bli med på landsmøte!

Nyhetsbrev nr 2 – 2017

 • Bli med på landsmøte!
 • Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet
 • -Kan du bestille førerprøve for meg?
 • Fagmøte hos Trygg Trafik
 • «Bilisten og hjorteviltpåkjørsler»
 • Vellykkede fagsamlinger gjennomført!

Nyhetsbrev nr 1 – 2017

 • En lærer er nok
 • Vellykket kurs på Bekkestua
 • Førerkompetanse på 2 hjul – betydelige endringer på MC og moped
 • Ny og forbedret avtale for betalingsterminal og kortinnløsning
 • Flertall i stortinget for å justere fraværsgrensa
 • Derfor er trafikkopplæring viktig
 • 135 drepte i 2016 – Bedre føreropplæring gir stadig større utslag
 • Tanker ved årsskiftet

2016

Nyhetsbrev nr 14 – 2016

 • Julehilsen og årskavalkade

Nyhetsbrev nr 13 – 2016

 • Medlemskap i Norsk Bedrift
 • Tips fra Akros inkasso
 • Kurs og samlinger
 • Landsmøtet 2017
 • Trafikkopplæringsforskriften er klar – hva med nye læreplaner?

Nyhetsbrev nr 12 – 2016

 • Hva har organisasjonen din gjort for deg i år?
 • TSP + vipps = sant
 • Menneske eller maskin

Nyhetsbrev nr 11 – 2016

 • Trafikklærerdemonstrasjon – føreropplæring er samfunnsnyttig!
 • Øvelseskjøring eller mengdetrening?
 • Tips til mengdetrening

Nyhetsbrev nr 10 – 2016

 • Kurs og samlinger 2016 – 2017
 • Ressurshefte om trafikkopplæring og trafikksikkerhet
 • Vil gi litt ekstra ros til føreropplæringa

Nyhetsbrev nr 9 – 2016

 • Skolestart 2016 – en helt ny virkelighet?
 • Fakta-ark om betaling og adgang til å stifte gjeld
 • Undersøkelse om kollegabasert veiledning
 • La alle ansatte abonnere på nyhetsbrev fra Trafikkforum
 • Samlinger om endringer i føreropplæringen

Nyhetsbrev nr 8 – 2016

 • Ny rammeavtale med Akros Inkasso
 • Trafikkforum i nyhetsbildet
 • Sommer og ferietid

Nyhetsbrev nr 7 – 2016

 • Krav om ledsagerregistrering
 • Etterutdanning og regodkjenning
 • Økt kompetansekrav til faglig leder
 • Krav om vandel og habilitet

Nyhetsbrev nr 6 – 2016

 • Nye nettsider
 • Continental søker frivillige til dekktest
 • Undersøkelse om kollegabasert veiledning
 • Kurs i presis kjøreteknikk – på A1 eller på A2?
 • Undervisning i tunnel og tunnelsikkerhet – Vellykket kurs på Skedsmokorset
 • Fraværsgrense med begrenset mulighet for skjønn

Nyhetsbrev nr 5 – 2016

 • Dekkmanns og Trafikkforums elevfolder er klar
 • Medlemsfordeler
 • Tiltak mot juks på førerprøven
 • Fraværsgrenser i videregående skole
 • Undervisning i tunnel og tunnelsikkerhet
 • Høringen er ute – si din mening!
 • Oversikt over sommerstengning ved NAF øvingsbaner

Nyhetsbrev nr 4 – 2016

 • Mer enn 250 medlemmer
 • VÅR bransjeorganisasjon
 • Forbedringer på TSP
 • Nye læreplaner fra 2017
 • Karrieredag på HiOA

Nyhetsbrev nr 3 – 2016

 • Avtale om elektronisk kjørebok

Nyhetsbrev nr 2 – 2016

 • Nye samarbeidspartnere gir økt satsing på TSP
 • NB! Ny frist for påmelding til landsmøtet: 25. februar!
 • Landsmøteseminaret 2016

Nyhetsbrev nr 1 – 2016

 • Ny samarbeidsavtale inngått med Dekkmann
 • 125 drept i trafikken i 2015
 • Tunnelkjøring på førerprøven
 • Økt baneleie fra 1. februar
 • Husk landsmøtet og medlemsturen til København!
 • Landsmøteseminaret 2016

2015

Nyhetsbrev nr 9 – 2015

 • Fra bane til vei – Nytt kurstilbud i 2016!
 • Trafikkforum ICE DRIVE
 • Landsmøte og medlemstur til København
 • Landsmøteseminaret 2016

Nyhetsbrev nr 8 – 2015

 • Ny forsikringsavtale for medlemmer
 • Evaluering av delt MC-prøve
 • Trafikklærerrollen mot 2035
 • Ny øvingsbane åpnet på Lånke
 • Bestilling av bane fra Trafikkskoleportalen
 • Ny leverandør av lagertjenester
 • Vellykket konferanse i Trondheim

Nyhetsbrev nr 7 – 2015

 • Tiltak mot piratvirksomhet
 • Strengere regler for fravær i videregående skole
 • Medlemsfordeler
 • Oversiktlig og forutsigbart bilhold

Nyhetsbrev nr 6 – 2015

 • Bli med til Trondheim – Siste sjanse!
 • Kurs og etterutdanning
 • Ny og bedre forsikring for TF-medlemmer!
 • Snart klart for NAF-booking fra TSP

Nyhetsbrev nr 5 – 2015

 • NAF bookingsystem på TSP

Nyhetsbrev nr 4 – 2015

 • Kvalitet i føreropplæringen
 • Trafikkforum i møte med samferdselsdepartementet
 • Bransjedag HiNT
 • Emosjoner og veiledning – fortsatt ledige plasser!
 • Vellykket landsmøte i Fredrikstad

Nyhetsbrev nr 3 – 2015

 • Dårlig forberedt på delt MC-prøve
 • Fremtidig tjenestetilbud i Statens vegvesen
 • Knut Alfred Myren med nytt kurs i veiledningspedagogikk

Nyhetsbrev nr 2 – 2015

 • Delt MC-prøve – Men begge prøvene kan tas samme dag
 • NAF Senior Trafikkurs
 • Avklaring på krav til traktor og henger

Nyhetsbrev nr 1 – 2015

 • Nye læreplaner i 2016
 • Landsmøtet 2015
 • Landsmøtekonferansen 2015
 • Nytt fra Trafikkskoleportalen
 • Nytt om bedriftshelsetjeneste
 • Utviklingsmuligheter

2014

Nyhetsbrev nr 4 – 2014

 • Bedriftshelsetjeneste
 • Bransjens enkleste adminprogram
 • Spesialutdanning klasse S
 • Spesialutdanning klasse T
 • Egenutviklingskurs MC
 • Medlemstur til Svalbard
 • Nyheter fra nettbutikken
 • Hvor er kundene? – Miniseminar
 • Landsmøtet 2015

av Anders Noren.

opp ↑