Raus - engasjert - ansvarlig

Om

Verdier

Føreropplæring er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar. For Trafikkforum er det viktig å bidra til at trafikkskolene blir anerkjent for sitt bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet. Vi skal være en samfunnsaktør som blir lyttet til, og vi skal være en konstruktiv samarbeidspartner i dialog med politiske myndigheter og fagmyndigheter. I tillegg til å bidra til gode...

Mål

Trafikkforum er en medlemsorganisasjon for trafikkskoler og trafikklærere. Trafikkforum har som formål å ivareta medlemmenes faglige interesser gjennom kompetanseutvikling, opplysningsarbeid og bistand til skolene være premissleverandør for utviklingen av bransjens rammevilkår gjennom påvirkning av myndigheter og opinion tilby medlemmene rabattert undervisningsmateriell og relevant rekvisita gjennom organisasjonens servicesenter Dette formålet er nedfelt i Trafikkforums vedtekter,...

Samfunnsansvaret

Norske trafikkskoler er tildelt et betydelig samfunnsansvar. På vegne av storsamfunnet skal vi ivareta en føreropplæring som bidrar til nullvisjonen, en visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken. Og det virker. Norge er best i verden på trafikksikkerhet. Og det som skiller oss fra andre land er føreropplæringen. Andre land har både...

Strategi 2020

Strategi 2020 er et strategidokument som ble utarbeidet i perioden 2012 – 2015. Arbeidet ble ferdigstilt på Trafikkforums strategisamling i desember 2015 , og lagt frem for landsmøtet våren 2016.

Trafikkforums vedtekter

Trafikkforums vedtekter ble senest revidert ved Trafikkforums landsmøte i 2022. Årsaken til vedtektsendringen i 2022 var å gi valgkomiteen bedre anledning til å utføre sitt oppdrag.

Nyhetsbrev

Her finner du nyhetsbrev fra Trafikkforum fra 2014 og frem til i dag. 2022 Nyhetsbrev sommer 2022 Ulykkesåret 2022 – har opplæringen blitt dårligere? Lenge å vente på oppkjøring? Slik sikrer du deg mot stryk! Nye regler for elsparkesykkel innført fra 15. juni Medlemsfordel – Circle K Medlemsfordel – Tacsystem Medlemsfordel – Klesprofil Medlemsfordel...