Trafikkforums vedtekter

Trafikkforums vedtekter ble senest revidert ved Trafikkforums landsmøte i 2022. Årsaken til vedtektsendringen i 2022 var å gi valgkomiteen bedre anledning til å utføre sitt oppdrag.

Trafikkforums vedtekter